تعداد مقالات: 744
351. بررسی عملکرد صافی زیستی چکنده به منظور حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 163-170

معصومه شائیان؛ صباحه باریک بین؛ سید محمدمهدی دستغیب؛ علی ضیاءالدینی


353. کاربرد نانو سیال آب- آلومینا گاما در مبدل گرمایی پوسته و لوله در غلظت های حجمی گوناگون

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 139-149

نوید بزرگان؛ محدثه میری؛ فرهاد وحیدی نیا


354. پاک سازی آب زیرزمینی آلوده به بنزن به روش فنتون اصلاح شده

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-159

حمید مثمری؛ ابراهیم علایی؛ محمود شوندی؛ سید محمدمهدی دستغیب؛ سعیده تشرفی


355. ارزیابی عملکرد شاخص هدایت الکتریکی در پایش فرایند نمک زدایی سفالینه های تاریخی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 151-159

سمیه نوغانی؛ محمد امیری؛ سید محمدامین امامی


357. بهینه سازی فرایند جدایش تفریقی دیسپروسیم و گادولینیم در شرایط عدم قطعیت

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-172

سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی


359. پیش بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزهای مذاب

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 167-175

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز


362. ساخت کربن ‌فعال به وسیله ی فعال سازی شیمیایی و ‌فیزیکی چوب های مرکبات، زیتون و ‌گز و‌ مقایسه ویژگیهای آن‌ها

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 177-192

غلامرضا باصری؛ شیدا اسمعیل زاده؛ فاطمه السادات حسینی


364. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذره های نقره در پلی استایرن های انبساطی دیرسوز و استاندارد

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 161-174

یونس کوکبی؛ حسین امانی؛ حسن کریمی نژاد


365. استخراج مقدارهای کم لیتیم از شورابه های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله ای

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-168

محمود پایه قدر؛ الهه دهقان چناری؛ مهدی تقدیزی


366. تحلیل فنی ـ اقتصادی چرخه ی رانکین آلی تولید گرما و توان با منابع انرژی استان اردبیل

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 165-185

لیلی آریان فر؛ مرتضی یاری؛ ابراهیم عبدی اقدم


369. پیش‌بینی چگالی و ویژگی های فزونی مخلوط‌های دو‌تایی با استفاده از معادله حالت GMA اصلاح‌شده

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 177-193

ناهید فرضی؛ نسرین سهرابی؛ میترا قدیری


370. بررسی تجربی و مدل سازی هیدرولیز آنزیمی ریز جلبک به منظور تولید اتانول با استفاده از شبکه عصبی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-191

هانیه شکرکار؛ سیروس ابراهیمی؛ مهدی زمانی


371. نفوذ نانووایر نقره به درون نانولوله ی کربنی: یک روش مؤثر برای رهایش داروی ضد سرطان

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 189-199

حامد اکبرزاده؛ عصمت مهرجویی؛ محسن عباسپور؛ سیروس سالمی


373. مدل سازی و شبیه‌سازی فرایندهای جداسازی غشایی گازها با استفاده از روش خط عملیاتی اصلاح شده

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 169-181

کامران قاسم زاده؛ عباس آقایی نژاد میبدی