تعداد مقالات: 670
351. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذره های نقره در پلی استایرن های انبساطی دیرسوز و استاندارد

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 161-174

یونس کوکبی؛ حسین امانی؛ حسن کریمی نژاد


352. نفوذ نانووایر نقره به درون نانولوله ی کربنی: یک روش مؤثر برای رهایش داروی ضد سرطان

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 189-199

حامد اکبرزاده؛ عصمت مهرجویی؛ محسن عباسپور؛ سیروس سالمی


355. استخراج مقدارهای کم لیتیم از شورابه های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله ای

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-168

محمود پایه قدر؛ الهه دهقان چناری؛ مهدی تقدیزی


357. بررسی تجربی و مدل سازی هیدرولیز آنزیمی ریز جلبک به منظور تولید اتانول با استفاده از شبکه عصبی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-191

هانیه شکرکار؛ سیروس ابراهیمی؛ مهدی زمانی


360. بررسی اثر گروه های الکترون گیرنده مواد رنگزا بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 207-214

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


362. مدل سازی و شبیه‌سازی فرایندهای جداسازی غشایی گازها با استفاده از روش خط عملیاتی اصلاح شده

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 169-181

کامران قاسم زاده؛ عباس آقایی نژاد میبدی


364. شبیه سازی اثر نانو و میکرو ذره ها بر میزان افت فشار درون خطوط انتقال نفت

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-200

علی قمرطالع؛ رحمت الله صبوری؛ صمد صباغی


367. مطالعه سینتیکی فلوتاسیون گیلسونیت های استان کرمانشاه

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 197-206

فاطمه کاظمی؛ عطااله بهرامی؛ جعفر عبداللهی شریف


368. کنترل تولید شن: کاربرد هیدروژل ها، روشی نوین در مخازن نفتی

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 215-227

سمیرا زرگری مرندی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ احمد دادوند کوهی


370. معادله کشش بین‌سطحی فاز آلی ـ آب در حضور ماده فعال در سطح سدیم دودسیل سولفات (SDS)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 183-193

صابر نیک سرشت؛ مسعود ریاضی؛ فرشاد فرشچی تبریزی


371. بررسی سینتیکی تشکیل هیدرات اتیلن در حضور سوسپانسیون نانوذره نقره

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-209

مهرداد منطقیان؛ عرفان رضائی


372. بررسی سرعت بحرانی همزن در سلول فلوتاسیون مکانیکی آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 211-223

حسنا دارابی؛ سید محمدجواد کلینی؛ بهرام رضایی؛ محمود عبداللهی


374. مطالعه و مدل سازی شرایط تشکیل هیدرات اتان در حضور بهبود دهنده‌ی ترمودینامیکی تترا هیدرو فوران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 195-204

حسن پهلوانزاده؛ علی فرهودی؛ احمد آمرئی


375. تحلیل گرمایی ـ اگزرژی برج های خنک کننده به منظور ارزیابی کارایی و بهینه سازی آن ها برای آب شیرین و آب دریا

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-227

مهدی منصوریان؛ محمدرضا جعفری نصر؛ آبتین عطائی