تعداد مقالات: 744
377. شبیه سازی اثر نانو و میکرو ذره ها بر میزان افت فشار درون خطوط انتقال نفت

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-200

علی قمرطالع؛ رحمت الله صبوری؛ صمد صباغی


378. شبیه سازی مدیریت گرمایی مواد نانوکامپوزیت تغییرفازدهنده توسط فناوری CFD

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 195-210

عزیز باباپور؛ رضا پیشکارآذری؛ سید ایمان گلستانه؛ زهره قاضی طباطبائی


380. بررسی اثر گروه های الکترون گیرنده مواد رنگزا بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 207-214

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


381. معادله کشش بین‌سطحی فاز آلی ـ آب در حضور ماده فعال در سطح سدیم دودسیل سولفات (SDS)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 183-193

صابر نیک سرشت؛ مسعود ریاضی؛ فرشاد فرشچی تبریزی


383. مطالعه سینتیکی فلوتاسیون گیلسونیت های استان کرمانشاه

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 197-206

فاطمه کاظمی؛ عطااله بهرامی؛ جعفر عبداللهی شریف


385. بررسی سینتیکی تشکیل هیدرات اتیلن در حضور سوسپانسیون نانوذره نقره

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-209

مهرداد منطقیان؛ عرفان رضائی


388. کنترل تولید شن: کاربرد هیدروژل ها، روشی نوین در مخازن نفتی

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 215-227

سمیرا زرگری مرندی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ احمد دادوند کوهی


389. مطالعه و مدل سازی شرایط تشکیل هیدرات اتان در حضور بهبود دهنده‌ی ترمودینامیکی تترا هیدرو فوران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 195-204

حسن پهلوانزاده؛ علی فرهودی؛ احمد آمرئی


390. تحلیل گرمایی ـ اگزرژی برج های خنک کننده به منظور ارزیابی کارایی و بهینه سازی آن ها برای آب شیرین و آب دریا

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-227

مهدی منصوریان؛ محمدرضا جعفری نصر؛ آبتین عطائی


391. بررسی اثر سرعت تزریق اسید بر عملکرد فرایند اسید زنی در یک مدل دو بعدی ناهمگن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 207-221

سپیده معارف؛ پوریا مالمیر؛ ابوذر سلیمان زاده؛ حمیدرضا عرفانی؛ خلیل شهبازی


392. بررسی سرعت بحرانی همزن در سلول فلوتاسیون مکانیکی آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 211-223

حسنا دارابی؛ سید محمدجواد کلینی؛ بهرام رضایی؛ محمود عبداللهی


394. بررسی اثر عامل های تبلور سرمایشی بر ریخت‌شناسی بلورهای آمونیوم پرکلرات با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 223-233

سید قربان حسینی؛ ابوالفضل کاشی؛ اسماعیل بذرافشان


395. بررسی رفتار دوگانه هیدروژل ها در برابر آب و نفت با هدف کنترل تولید آب

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 222-236

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


396. بررسی اثر گرفتگی رگ بر میزان تنش وارده بر دیواره آن

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 225-231

فاطمه بهادری؛ نجیبه علیزاده؛ مجید حاجی حسینلو


398. بررسی نظریه آشفتگی کولموگروف و تعیین ضریب نفوذ دارسی در بستر آکنده دوار

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 239-249

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


399. الکترواکسیداسیون اتانول بر روی الکترود کربن- سرامیک اصلاح شده با نانو ذرات آلیاژ پلاتین- کبالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

بیوک حبیبی؛ رحمان کاوه


400. بررسی رفتار زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی آمید 6/ نشاسته گرمانرم به روش پاسخ رویه سطح

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 237-250

سمیه محمدیان گزاز؛ عباس خوشحال؛ امیر حسین مالک