تعداد مقالات: 685
426. بررسی عملکرد قابلیت ضد باکتریایی ترکیبات جدید بنتونیتی اصلاح شده علیه باکتریهای بیماریزای آبزیان: Aeromonas hydrophila و Streptococcus iniae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1397

ظهیر شکوه سلجوقی؛ امیدوار فرهادیان؛ معصومه مهربان سنگ آتش؛ نوید رمضانیان


427. مطالعه خواص حجمی و روانه شناسی مخلوط دوتایی مایع یونی [bmim]PF6 با ترکیبات آروماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

مجید موسوی؛ فاطمه زنگی


428. اندازه‏ گیری آزمایشگاهی میزان انحلال‏ پذیری و تخمین گرمای واکنش دی‏ اکسید کربن در محلول آبی منواتانول‏ آمین و دی‏ آمینوپروپان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

محمد جواد خدادادی؛ سیاوش ریاحی؛ مژگان عباسی


429. طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مهارکننده های جدید اوره ای آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

الهام رضایی؛ مهدی هدایتی؛ لاله حقوقی راد؛ سید عباس طباطبایی


430. شبیه سازی CFD جریان دوفازی جفت شده با واکنش های شیمیایی در یک راکتور جریان پلاگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مجید رسولی؛ سید محمد موسوی؛ یحیی عجب شیرچی


431. سنتز کرون اترهای بر پایه ایندول با استفاده از نانو ذرات اکسید تیتانیم بعنوان یک کاتالیزگر موثر و قابل بازیافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مهدی پردل؛ صادق علامه؛ محمود ابراهیمی


433. واکنش‌های اپوکسایش با استفاده از پلی اکسوفسفومولیبدات جایگزین شده با Mn(II) متصل بر روی مزوپور SBA-15 به عنوان کاتالیزور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1397

مریم زارع؛ زینب مرادی شوئیلی


434. خالص سازی محلول کربنات آمونیوم با استفاده از غشای سرامیکی در واحد تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1397

رضا سیفی؛ صونا جمشیدی؛ علی اکبر بابالو


435. تهیه و ارزیابی عملکرد نانوذرات آلژینات پوشش داده شده با تری‌-متیل‌کایتوسان (TMC) و پلی‌اتیلن‌گلایکول (PEG) برای رسانش خوراکی انسولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1397

سمانه کمیجانی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ مرتضی رفیعی تهرانی


436. مروری بر مدل سازی و بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

خشایار یعقوبی؛ ندا گیلانی؛ سرود زاهدی عبقری


437. جدایش اسفالریت از باطله‌های معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

بهنام باقری؛ جواد وظیفه مهربانی


438. سنتز و شناسایی کمپلکس‌های نامتقارن باز شیف حاوی دهنده‌ی تیواتری با یون‌های فلزی منگنز(II)، کبالت(III)، نیکل(II)، مس(II) و کادمیوم(II)‬‬‬‬

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

احمدعلی دهقانی فیروزآبادی؛ سیده مریم حسینی مقدم


439. بررسی ساختار و پایداری کمپلکس‌های کتکول با یون‌های نیترات و هیدروژن سولفات از طریق مطالعه نظری پیوند هیدروژنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

محمد ایزدیار؛ مهران بادبدست؛ مصطفی قلی زاده


440. سنتز تک ظرفی تتراهیدروکرومنوکرومن دی اون ها با استفاده از 3-کربوکسی -1-سولفوپیریدینیوم کلرید به عنوان کاتالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

مسعود مختاری؛ محمد نیک پسند


441. تغییر انرژی اتمها در ایزومریزاسیون FOX-7

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ


442. اندازه گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

صادق تانوردی نسب؛ منا سرگزی؛ کرم گودرزی؛ مسعود کیخوائی


443. شبکه عصبی برای جداسازی دی اکسید کربن از ‏مخلوط های گازی مختلف با استفاده از هیدرات ‎های نیمه گازی در حضور بهبود دهنده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

جواد صیاد امین؛ سعید رفیعی؛ علیرضا بهادری


444. مطالعه تأثیر اندازه ذرات بر رفتار ته نشینی زیستی هماتیت توسط باسیلوس لیچنیفورمیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

مرضیه صادقی زاده؛ سیدمحمدرئوف حسینی؛ علی احمدی عامله


445. سنتز نانوذرات لیپیدی جامد و تأثیر سرمابان در پایداری اندازۀ آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

پروانه پاکروان


446. سنتز لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمک‌های وینامیدینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

عبدالمحمد مهران پور؛ لیلا گودرزی


447. تهیه کیتین ایمین های جدید با استفاده از هیدرازون ها، استرهای استیلنی و ایزو سیانیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

محمد بیات


448. سنتز ناحیه گزین مشتقات دی هیدرو بنزوفورو [‏b‏-3 ,2] بنزوفوران از ‏واکنش فنولها و گلی اُکسال با استفاده از یک مایع یونی اسید برونستد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

حسین بهمدی؛ سحر نیرومند؛ مهدی پردل؛ صادق علامه


450. نانوکامپوزیت‌های Cu-Cr-Oو Zn-Cr-O.Cu-Cr-O: تولید و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی ترکیب، ریخت شناسی ودانه بندی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

مسلم ستوده خواه؛ احد زارع؛ مریم تووتونچی