تعداد مقالات: 723
27. اهمیت و کاربرد نانو چارچوب های فلزـ آلی در جذب، ذخیره و آزاد سازی متان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-11

امیر رضا عباسی؛ حسین قاسم پور؛ محمد اسماعیل ابراهیم زاده؛ فاطمه بابایی؛ مجتبی خانپور متی کلایی؛ علی مرسلی


29. مروری بر صمغ کتیرا و استفاده از آن در زیست‌پزشکی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-20

مسلم توکل؛ محمد امین محمدی فر


30. مروری بر نسل های گوناگون کاتالیست های زیگلر ـ ناتا و اجزای تشکیل دهنده آن ها برای پلیمریزاسیون پروپیلن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-57

رویا زاهدی؛ فرامرز افشار طارمی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ رقیه جم جاه


34. جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی

دوره 32، شماره 1، بهار 1392، صفحه 7-16

مجید طهمورسی؛ امیر صرافی؛ عبدالرضا ایرج منصوری؛ بتول لشکری


35. ساخت غشای نانومتخلخل پلی(وینیلیدن فلوئوراید) و بررسی عملکرد آن

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 15-29

آرش یونس نیا لهی؛ احمد اکبری؛ مجید بوجاران


36. تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانو ذرات روی اکسید تثبیت شده بر بستر بتنی

دوره 31، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 9-19

حسام زمان خان؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست


37. بهسازی و تعیین درجه ‌استیل‌زدایی کیتوزان با روش تیتراسیون پتانسیل سنجى و طیف‌نمایی زیر قرمز

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-20

مرتضی حسن زاده کفشگری؛ محمد خرم؛ محسن منصوری؛ عبدالرضا صمیمی


41. مطالعه‌های تعادل و سینتیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از دانه‌های پلیمر زانتان B82

دوره 30، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 11-24

فریده گلبابایی؛ اصغر قهری؛ محمدرضا صعودی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ آرام تیرگر


42. جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با سلولاز و لیپاز

دوره 30، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-20

نادر مایلی؛ محمد طلایی پور


44. بررسی اثر میکروویو بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-19

امید سلمانی نوری؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو؛ سالار علیزاده


45. بررسی آزمایشگاهی پدیده ی جذب در فرایند تزریق متناوب محلول فعال کننده ی سطحی و گاز نیتروژن

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-18

محمدامین صفرزاده؛ مهدی محمد صالحی؛ سید علیرضا طباطبایی نژاد


48. بررسی فعالیت کاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-23

سید قربان حسینی؛ اسماعیل ایومن


49. تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی


50. مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

دوره 34، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-30

عباس حمیدی؛ الهه خزاعلی؛ فریدون خضعلی