تعداد مقالات: 744
501. سنتز سازگار با محیط زیست مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین تحت شرایط بدون حلال با استفاده از PEG-SO3H به عنوان کاتالیزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

محمد قنبری؛ ساناز مرادی


502. ساخت غشای آمیزه آگارز/ پلی وینیل الکل برای جداسازی تراوش تبخیری آب / اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

لاله رجبی؛ امید بختیاری؛ زهره جعفری


503. بررسی پارامترهای تجربی و تئوری در تولید و کنترل کیفی چشمه رادیواکتیو روی-65

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ محمد رضا پهلوانی؛ فائزه آبادی نیا


504. واکنش کلیک کاتالیز شده با مس(I): روشی مناسب برای عامل‌دار‌کردن فیوم سیلیکا با سولفونامیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

قدسی محمدی زیارانی؛ مهشید رحیمی فرد؛ علیرضا بدیعی؛ فاطمه یزدیان


505. یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی پلیمر قالب ملکولی جدید جهت تعیین فنیل افرین هیدروکلراید درنمونه دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

مریم قناعت پیشه جهرمی؛ علیرضا محدثی؛ محمد علی کریمی


506. مدل‌سازی و شبیه‌سازی ستون بسترثابت جذب واکنش‌دار کربن‌دی‌اکسید توسط پلی‌اسپارتامید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

مرضیه مهدی زاده؛ احد قائمی


507. سنتز حالت جامد، بهینه سازی پارامترهای واکنش و مقایسه ویژگی های فیزیکی نانو مواد اسپینل CoAl2O4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

علیرضا حکیمی فرد؛ شاهین خادمی نیا


508. بررسی مواد کربنی مورد استفاده در روش پیرومتالورژی جهت بازیابی نقره از ضایعات بردهای کامپیوتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1397

مجید عبدوس؛ هادی حیدری


509. تعیین گروه‌های عاملی مؤثر بر شاخص گرانروی روغن موتور‌ها به وسیله‌ی روش ‌ FT-IRو رگرسیون خطی چند متغیره بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

احمد مانی ورنوسفادرانی؛ سمانه احسانی؛ یداله یمینی


510. مایع سازی ضایعات لیگنوسلولزی با استفاده از حلال اتیلن کربنات: اثر متغیرهای فرآیندی بر ویژگی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

سهیلا دانشور؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی؛ گیتی میرمحمدصادقی


511. بررسی ساختار، پایداری و راسمیزاسیون ایزومرهای تری‌آزا-سیکلوهپتاتتراان‌ از دیدگاه محاسبات تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

سمیه سلیمانی امیری


512. تولید گرافن آب دوست و بررسی تجربی افزودن آن بر بهبود ضریب انتقال حرارت در سامانه آب/اتیلن‌گلایکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

افسون غیاثی؛ حسین بنی اسدی؛ ایمان اکبری


513. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پدیده مارانگونی دمایی در بازیافت نفت پسمانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

محمد مسعودی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ پژمان ابوالحسینی


514. تهیه و تعیین ویژگی های یک نانو کامپوزیت جدید نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) و بررسی رهایش دارویی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397

هوشنگ حمیدیان؛ سمیه علی بیگی؛ طیبه توکلی؛ سامیه فزونی


515. مدل‌سازی و شبیه‌سازی ستون استخراج ضربه‌ای سینی‌دار بهمراه موازنه جمعیت قطرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

احد قائمی؛ سیدهادی حسینی


516. مطالعه ی قابلیّت نانوساختارهای بر پایه ی گرافن به عنوان باتری های یون سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

پویا کریمی؛ محمود سنچولی


517. مطالعه فرایند تبدیل متانول به اولفین و بررسی پارامترهای بارگذاری لانتانیوم و نسبت Si/Al بر کاتالیست HZSM-5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

فرهاد امیری؛ طالب زارعی


518. عامل دار کردن حلقه های آروماتیک با حذف گروه نیترو از نیتروآرن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

فاطمه زامیران؛ آرش قادری


519. ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با نانومیله‌های MnO2 برای اندازه‌گیری دوپامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

هادی بیت الهی؛ سمیه تاجیک


520. سنتز هیدروژل نانوکامپوزیت آهن و بررسی رهایش داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

قاسم رضانژاد بردجی؛ سمانه سادات حسینی


521. تاثیر اصلاح شیمیایی و پارامترهای عملیاتی در جذب کادمیم با زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

مهدی ایران نژاد؛ حسین‌ کامران‌حقیقی


522. کاربرد روش جدایی فازی القاء شده توسط بخار برای ساخت غشاء اولترافیلتراسیون بر پایه پلی فنیل‌سولفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

علی کارگری؛ فرزین ذکایی آشتیانی؛ امین دهبان


523. مطالعه متغیرهای سینتیکی اثرگذار در تولید محصولات سفید کننده ویسکوز به منظور حفظ کیفیت و افزایش طول عمر محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

علی غلامی؛ مهشید گلستانه؛ محمد سعید صانعی طاهری


524. میکرواستخراج مایع مایع پخشی جهت پیش تغلیظ داروی فنتانیل از ماتریکس آبی واندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی –فرابنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

مهدی رحیمی نصرآبادی؛ مهدی فرج زاده؛ کوروش ادیب


525. مطالعه واجذب-یونش کمپلکسهای [Co(H2O)6](NO3)2، [Co(H2O)7]SO4، [Co(NH3)5Cl]Cl2، [Co(NH3)4CO3]NO3، [Fe(H2O)6]SO4 و[Fe(H2O)7](NO3)3 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی زمان پرواز با منبع تابش لیزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سید حمید خوانساری زاده؛ حسین فرخ پور؛ محمود تبریزچی؛ علی حسین کیانفر