تعداد مقالات: 744
526. بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی رسوبی در حضور کاتدهای برسی از جنس فلزات مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

مصطفی رحیم نژاد؛ رسول علی پناهی


527. بررسی کلون و بیان هورمون نوترکیب انسانی پاراتیروئید در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

حسین امانی؛ صادق مجدی؛ قاسم نجف پور؛ مجید شهبازی


528. الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده برای تعیین همزمان دوپامین و اوریک اسید در نمونه های سرم و ادرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

سید ضیا محمدی؛ الناز ریاحی پور


530. بررسی میزان آلودگی محیط‌زیست در فرآیند پیرولیز انواع گوناگون چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

مرتضی قلی زاده؛ بهنام ستاری؛ موسی محمد پور فرد


532. ساخت و ارزیابی خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن پلی وینیل کلراید/پلی اتیلن گلایکول جهت استفاده در فرآیند الکترودیالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

سید محسن حسینی؛ علیرضا حمیدی؛ فهیمه پرویزیان؛ عبدالرضا مقدسی


533. بررسی اثر ساختار مولکولی آسفالتین بر تجمع و خواص سطح تماس نفت/آب بوسیله شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

ریاض خراط؛ سبحان بیگلری فر؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی


534. مطالعه نظری ساختار هندسی و الکترونی مشتقات 1,4-بیس(دی فنیل‌آمینو)بنزن و بررسی کارآمدی این ترکیب به عنوان ماده انتقال حفره در دیودهای نورگسیل آلی (OLED)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

رضا امیدیان؛ غلامحسن عظیمی؛ مریم عباسی


535. حذف یون های روی و مس با زئولیت ها: مطالعه شبیه سازی دینامیکی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اعظم مرجانی؛ نسیم عبدالی


536. بررسی اثر ریزساختار پیش‌پلیمر و نسبت واکنشگرها بر ساختار و خواص پلی‌بوتا‌دی‌ان نیترودارشده با انتهای هیدروکسیل (Nitro-HTPB)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

عباس کبریت چی؛ مهدی اشرفی؛ میلاد قانع قره باغ


537. ساخت نانو بلورهای مکعبی نقره به روش نانوفیتوسنتز وکاربرد آنها در تقویت اثر آنتی بیوتیکی تترا سایکلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

علی شفقت؛ علیرضا شریفی


539. مدل‌سازی عددی دستگاه تولید پودر میکرونیزه مواد آلی و پیشبینی رفتار قطرات مذاب در داخل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

پرویز احمدی اول؛ فتح الله پورفیاض؛ زهرا شیبانی فرد؛ مرتضی جعفری کجور


540. سنتز تک مرحله ای هتروسیکل های جدید دی هیدروکینولون‌-کومارین در حضور کاتالیست ZnBr2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

مصطفی کیامهر؛ لیلا محمدخانی؛ رضا صفری؛ بهزاد جعفری؛ پیتر لانگر


541. واکنش جفت شدن بدون کاتالیست فلزی، سنتز مستقیم دی‌آریل دی-چالکوژنیدهای متقارن از آریل هالیدها در حضور پتاسیم ترشیوبوتوکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمد سلیمان بیگی؛ فاطمه صادقی زاده؛ فریبا محمدی


542. اکسایش گزینشی الکل‌های بنزیلی به آلدهیدها و کتون‌های مربوطه با استفاده از پراستر در مجاورت کاتالیست CuPF6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

افشین سروری؛ سعدی صمدی؛ رضا طالب پور


543. سنتز و مشخصه‌یابی سیستم نوین رهایش دارو برپایه نانوذرات ایمونوگلوبولین G و مطالعه رهایش داروی اگزالی‌پلاتین از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

مریم سعیدی فر؛ منا شهلائی؛ علی زمانیان


544. تهیه، شناسایی و مطالعه ی نظری لیگاند جدید اکسازولیدینی به همراه کمپلکس روی(II) به منظورارزیابی خواص زیستی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

زهرا مردانی؛ ولی گلصنملو؛ صبا خداوندگار؛ کیوان معینی


545. فوتوکاتالیست دوتایی صفحه ای شکل AgBr-Bi24Br10O31 با فعالیت بالا تحت نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1397

محسن پادروند؛ الهام جلیلیان


546. حذف رادیونوکلوئیدهای کبالت 60 از محلول آبی با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده جدید هماتیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1397

مرتضی هاشم زاده؛ امیر حسام حسنی؛ عبدالرضا نیلچی


547. مقایسه عملکرد اصلاح جاذب‏های زئولیت و آلومینا با محلول پیپرازین جهت افزایش شدت جذب گاز دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

فاطمه فشی؛ احد قائمی؛ پیمان مرادی


548. اندازه گیری pH محلول بیوراکتور حاوی شناساگر فنولرد با استفاده از پردازش تصویر و شبکه های عصبی RBF و ANFIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

علیرضا عابدینی مزرعه؛ علیرضا رضائی؛ کوثر احمدی


549. ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با لیگاند شیف باز برای اندازه‌گیری همزمان هیدرازین و فنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حامد معارف؛ محمد مهدی فروغی؛ عنایت اله شیخ حسینی؛ محمدرضا اخگر


550. رهایش کنترل شده زهر عقرب کمپسوبوتوس از نانوذرات کیتوزان به عنوان سیستم انتقال آنتی‌ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حمید سعیدیان؛ شیما شیرمحمدی بهادران؛ ناصر محمدپور دونیقی