تعداد مقالات: 723
76. بررسی تولید استر استئاریک اسید سوربیتن

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-24

علیرضا امین محلاتی؛ ایران عالم زاده


77. اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-29

احمد نعلبندی؛ علی اصغر خلیلی


78. حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذره های فریت

دوره 34، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-37

سارا عبدالشاهی نژاد؛ سید مهدی برقعی؛ مجتبی سیدی


83. نانوذره های پالادیم تثبیت شده بر روی بستر روی اکسید به عنوان کاتالیستی مؤثر در واکنش جفت شدن هک

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-29

مجتبی امینی؛ دینا بهرامی حیدرلو؛ مجتبی باقرزاده


85. بررسی سینتیک و هم دمای جذب بور از نمونه آب توسط جاذب کلینوپتیلولیت طبیعی و کلینوپتیلولیت اصلاح شده با سولفوریک اسید

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-32

علی شکراله زاده طهرانی؛ آروین شادروان؛ مرتضی کاشفی الاصل


86. تجزیه فتوکاتالیستی فنول با استفاده از نانوکامپوزیت C-TiO2

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-50

سمیرا مقدم؛ محمد مهدی ظرافت؛ صمد صباغی


89. بهینه سازی شرایط سنتز نانوزئولیت ZSM-5 بدون قالب با استفاده از طراحی آزمایش

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-36

نیلوفر رحمانی؛ امیر باقری گرمارودی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی


90. معرفی نانوفوتوکاتالیست Sb/TiO2-Fe3O4 سازگار با محیط زیست برای حذف ترکیب های فنولی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-35

مریم چمنی؛ عبدالله فلاح شجاعی


91. ساخت نانوالیاف مرکب و پیوسته سرامیکی با روش الکتروریسی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-44

پوران مرادی پور؛ فرزاد دبیریان؛ لاله رجبی؛ علی اشرف درخشان


93. سنتز نانوکاتالیست –MgO3O2Ni-Co/Al به روش تلقیح برای تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفورمینگ خشک متان

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-32

سید رضا یحیوی؛ محمد حقیقی؛ سیروس شفیعی؛ مظفر عبدالهی فر؛ فرهاد رحمانی


95. بررسی تجربی عملکرد نانوسیال مس اکسید ـ استون بر بازده گرمایی یک ترموسیفون دوفازی بسته

دوره 32، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-38

سید حسین نوعی؛ فرزانه حریری دیبا؛ سید مصطفی نوعی؛ نجمه حسینقلی زاده؛ سعید زینالی هریس


96. بررسی اثر سینتیکی مبرد 22R در غلظت‏های کم بر روی تشکیل هیدرات متان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-45

صدیقه پارسامهر؛ فرشاد ورامینیان؛ هادی روستا؛ بهمن توحیدی


98. بررسی استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته درحذف ترکیب های نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

دوره 31، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 33-38

بهروز کریمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ اصغر ابراهیمی؛ مهدی مختاری


99. مدل سازی جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید توسط محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب پرشده

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-39

مرتضی افخمی پور؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری


100. بررسی ضریب فعالیت محلول‌های الکترولیتی و ضریب اسمزی مایع یونی ]4[BMIM][BF با استفاده از معادله حالت SAFT-MSA GV-

دوره 31، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-54

وهاب صحرایی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی؛ خداداد نظری