تعداد مقالات: 656
102. اندازه‌گیری ضریب نفوذ سوخت DMAZ در هوا و تعیین حداقل شعاع انبارداری آن

دوره 33، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-35

شهرام قنبری پاکدهی؛ آزاده پورمظاهری؛ جعفر توفیقی داریان؛ علی فرخی


103. تأثیر متغیرهای فرمول بندی بر عبورپوستی میکرو امولسیون دسموپرسین استات

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-32

آرزو سروش نیا؛ فریبا گنجی؛ سید مجتبی تقی زاده


105. بررسی برهم کنش گاز خردل بر روی نانولوله های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0)

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-41

محدثه بلبل امیری؛ ستار ارشدی؛ زهرا عزیزی


107. مطالعه رفتار کامپوزیت پلی آکریل آمید ـ روی اکسید به عنوان الکترود در ابرخازن های الکتروشیمیایی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-46

خدیجه دیده بان؛ مینا اکبری؛ هادی عادل خانی


108. اندازه گیری ضریب نفوذ بنزوئیک اسید در نانوسیال آب ـ گاما آلومینا در دمای ثابت

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-39

منوچهر منوچهریان فرد؛ حسین بیکی


110. بررسی فرایندهای انعقاد الکتریکی و شیمیایی برای جداسازی میکروجلبک های آب شور

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-52

ابوعلی گلزاری؛ محمدعلی عبدلی؛ عباسعلی خدادادی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سجاد ایمانیان


111. تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی


112. تأثیر نقص های ساختاری در گرافن عامل دار شده با گروه عاملی –COOH در کارایی ابرخازن پایه گرافنی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-42

احسان تارقلی؛ ، سید مرتضی موسوی خوشدل؛ محمدصفی رحمانی‌فر


113. ساخت کربن‌فعال توسط فعالسازی شیمیایی و‌فیزیکی چوبهای مرکبات، زیتون و‌گز و‌مقایسه مشخصات‌آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1395

غلامرضا باصری؛ شیدا اسماعیل زاده؛ فاطمه السادات حسینی


115. تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-59

الهام ترابی فرخانی؛ مهرداد پورایوبی؛ پاول وی-اندرو؛ اکاترینا اس-شگراوینا


116. الکترواکسایش فرمالدهید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوزئولیت MCM-41 دارای نقره

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

سید کریم حسنی نژاد درزی؛ روزبه رضوانی؛ سیده معصومه پورعلی


119. ساخت ریز ذره‌های مکعبی از کوپلیمر پلی (فنیلن اکساید)ـ قطعه ـ پلی (فنیل ایزوسیانات)

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-49

محمدعلی سمسارزاده؛ آرزو ش دادخواه


121. روشی مؤثر برای سنتز ماده اولیه دارویی آداپالن با استفاده از نانوذره های روی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-53

محمدهادی قاسمی؛ الهه کوثری


122. بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش‌دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بستر سیال

دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-58

مهدی ارجمند؛ سید حسن الحسینی؛ سید هادی سیدین


123. جداسازی مخلوط گازی کربن دی‌اکسید و نیتروژن با روش جذب سطحی با تناوب فشار- خلاء

دوره 32، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 39-45

فاطمه رضایی؛ سید مجتبی صدرعاملی؛ جعفر توفیقی داریان؛ مسعود مفرحی


124. تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 47-55

وحید ورطه پرور؛ محمد حسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ سید رضا حسن بیگی


125. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر آسیا کنی گلوله ای بر ساختار و قدرت رنگ بری بنتونیت برای تولید خاک رنگبر

دوره 32، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-45

سید محمد صادق حسینی؛ امیر صرافی؛ مجید طهمورسی