تعداد مقالات: 744
101. بررسی برهم کنش گاز خردل بر روی نانولوله های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0)

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-41

محدثه بلبل امیری؛ ستار ارشدی؛ زهرا عزیزی


102. اندازه گیری ضریب نفوذ بنزوئیک اسید در نانوسیال آب ـ گاما آلومینا در دمای ثابت

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-39

منوچهر منوچهریان فرد؛ حسین بیکی


103. تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی


104. بررسی استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته درحذف ترکیب های نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

دوره 31، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 33-38

بهروز کریمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ اصغر ابراهیمی؛ مهدی مختاری


105. تأثیر نقص های ساختاری در گرافن عامل دار شده با گروه عاملی –COOH در کارایی ابرخازن پایه گرافنی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-42

احسان تارقلی؛ ، سید مرتضی موسوی خوشدل؛ محمدصفی رحمانی‌فر


110. ساخت ریز ذره‌های مکعبی از کوپلیمر پلی (فنیلن اکساید)ـ قطعه ـ پلی (فنیل ایزوسیانات)

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-49

محمدعلی سمسارزاده؛ آرزو ش دادخواه


112. ارزیابی رابطه صدیقی ـ لوکاس و اصلاح آن برای تخمین ضریب نفوذ در سیستم های الکلی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-43

طاهر یوسفی امیری؛ اسماعیل فاتحی فر؛ کامران قاسم زاده؛ سهراب خشنود


114. بررسی فرایندهای انعقاد الکتریکی و شیمیایی برای جداسازی میکروجلبک های آب شور

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-52

ابوعلی گلزاری؛ محمدعلی عبدلی؛ عباسعلی خدادادی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سجاد ایمانیان


115. بررسی اثر سینتیکی مبرد 22R در غلظت‏های کم بر روی تشکیل هیدرات متان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-45

صدیقه پارسامهر؛ فرشاد ورامینیان؛ هادی روستا؛ بهمن توحیدی


116. مطالعه رفتار کامپوزیت پلی آکریل آمید ـ روی اکسید به عنوان الکترود در ابرخازن های الکتروشیمیایی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-46

خدیجه دیده بان؛ مینا اکبری؛ هادی عادل خانی


117. تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیکی بسترهای سیال سه‌فازی به کمک پایش نوسان‌های ارتعاش

دوره 30، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-53

امیر شیخی؛ رحمت ستوده قره باغ؛ نوید مستوفی؛ رضا ضرغامی؛ محمد محجوب جهرمی


118. بررسی ضریب فعالیت محلول‌های الکترولیتی و ضریب اسمزی مایع یونی ]4[BMIM][BF با استفاده از معادله حالت SAFT-MSA GV-

دوره 31، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-54

وهاب صحرایی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی؛ خداداد نظری


120. روشی مؤثر برای سنتز ماده اولیه دارویی آداپالن با استفاده از نانوذره های روی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-53

محمدهادی قاسمی؛ الهه کوثری


121. تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-59

الهام ترابی فرخانی؛ مهرداد پورایوبی؛ پاول وی-اندرو؛ اکاترینا اس-شگراوینا


122. الکترواکسایش فرمالدهید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوزئولیت MCM-41 دارای نقره

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

سید کریم حسنی نژاد درزی؛ روزبه رضوانی؛ سیده معصومه پورعلی


125. ساخت کربن‌فعال توسط فعالسازی شیمیایی و‌فیزیکی چوبهای مرکبات، زیتون و‌گز و‌مقایسه مشخصات‌آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1395

غلامرضا باصری؛ شیدا اسماعیل زاده؛ فاطمه السادات حسینی