نویسنده = رضا حاج محمدی
تعداد مقالات: 2
1. حذف نیکل، کروم و سرب از خاکهای آلوده به نفت خام با استفاده ازسورفکتنت زیستی ساپونین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

رضا حاج محمدی؛ امیر حسین دولت زاده خیاوی؛ حسین امانی؛ هادی سلطانی


2. بررسی اثر افزودن نشاسته٬ مواد اکسو و پلی لاکتیک اسید بر تخریب پذیری پلی اتیلن سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

مرتضی قلی زاده؛ لطف اله پناهی؛ رضا حاج محمدی