نویسنده = مهتاب معینی مهر
تعداد مقالات: 1
1. سنتز چند جزئی مشتقات زانتن با استفاده از تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیزورهای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

ملیحه السادات صفایی؛ مهتاب معینی مهر