نویسنده = محمدامین آرایش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت کاتالیستی ناهمگن کمپلکس های Ni (II) با لیگاندهای باز شیف H2L1 و H2L2 تثبیت شده بر روی TiO2 در کاهش 4- نیتروفنول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

علی حسین کیانفر؛ نیره میرحیدری؛ محمدامین آرایش