نویسنده = مهرداد منطقیان
تعداد مقالات: 3
2. بررسی سینتیکی تشکیل هیدرات اتیلن در حضور سوسپانسیون نانوذره نقره

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-209

مهرداد منطقیان؛ عرفان رضائی


3. بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار

دوره 30، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-70

سید محمود موسوی صفوی؛ مهرداد منطقیان؛ محسن وفایی سفتی