نویسنده = مسعود کیخوائی
تعداد مقالات: 4
1. اندازه گیری میزان نیتروژن در نفت خام و فرآورده های نفتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از سه روش تیتراسیون مستقیم، تیتراسیون pH متری و نسلر و مقایسة نتایج آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

مسعود کیخوائی؛ محسن مرادمند؛ مجتبی صدرارحامی؛ منا سرگزی؛ ماشاالله رحمانی


2. اندازه گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

صادق تانوردی نسب؛ منا سرگزی؛ کرم گودرزی؛ مسعود کیخوائی


3. استخراج و اندازه گیری مقادیر در حد ناچیز پالادیوم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی لوله باریک و اسپکتروفوتومتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمد مرادی؛ مینا صارمی؛ مسعود کیخوائی؛ علیرضا سلیمانی