نویسنده = مسعود کیخوائی
تعداد مقالات: 4
1. استخراج و اندازه گیری مقادیر در حد ناچیز پالادیوم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی لوله باریک و اسپکتروفوتومتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمد مرادی؛ مینا صارمی؛ مسعود کیخوائی؛ علیرضا سلیمانی


2. اندازه‌گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 219-227

صادق تانوردی نسب؛ منا سرگزی؛ کرم گودرزی؛ مسعود کیخوائی