نویسنده = غلامحسین صدیفیان
تعداد مقالات: 1
1. مروری برپلیمرشدن و تولید پلیمرهای سبز در محیط دی اکسید کربن فوق بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

غلامحسین صدیفیان؛ سحر دانشیان