نویسنده = حمدا.. صالحی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات AgGaX2(X=S, Se, Te) و CuSbX2(X=S, Se, Te) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

حمدا.. صالحی؛ الهام گردانیان؛ روح الله زارع حسن آباد


2. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی واپتیکی ایندیم نیترید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر


3. چینش اتمی و خواص ساختاری و الکترونی Si2BNبا استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ پیمان امیری


4. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه پتانسیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

حمدا.. صالحی؛ مژده بهروزی نژاد؛ یاسر حاجتی


5. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی 3BaZrO با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-123

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ صغری بهرامی