نویسنده = سید محمد موسوی بفرویی
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر روش‌های بازیابی فلزات از زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی با تأکید بر روش فروشویی زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

محمد صادقی صادق آباد؛ نازنین بهاءلو هوره؛ سیما نیکفر؛ سید محمد موسوی


2. شبیه سازی CFD جریان دوفازی جفت شده با واکنش های شیمیایی در یک راکتور جریان پلاگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مجید رسولی؛ سید محمد موسوی؛ یحیی عجب شیرچی


3. مروری بر سازوکارهای مقاومت به فلزهای سنگین در ریزاندامگان و کاربرد آن‌ها در زیست پالایی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-270

نازنین بهاءلو هوره؛ سید محمد موسوی؛ احمد خدادادی دربان


4. پیش‌فرآوری زیستی کانه‌ی مقاوم طلا با استفاده از قارچ فانروکیت کرایسوسپوریوم

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-59

علی عبداله نجف آبادی؛ محمود عبدالهی؛ احمد خدادادی دربان؛ سید محمد موسوی بفرویی