کلیدواژه‌ها = طیف سنج تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا
تعداد مقالات: 1