کلیدواژه‌ها = عدد اسیدی کل
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

صادق تانوردی نسب؛ منا سرگزی؛ کرم گودرزی؛ مسعود کیخوائی