کلیدواژه‌ها = هیدروژن سولفید
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تجربی حذف زیستی هیدروژن سولفید از گاز دفنگاه شهر شیراز

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 251-260

خدیجه عبادی؛ جعفر جوانمردی؛ پیام پرواسی؛ علی اکبر روستا


3. مدل سازی جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید توسط محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب پرشده

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-39

مرتضی افخمی پور؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری


4. حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-9

گل محمد مجرد؛ اسماعیل فاتحی فر؛ سعید ساعدی