کلیدواژه‌ها = مایع یونی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی سنتز ZIF-8 با استفاده از حلال سبز بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلراید برای جذب دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

هانیه قربانی جعفربیگلو؛ محبوبه قهرمانی نژاد؛ مهدی نیکنام شاهرک


2. مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایعات یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

مهدی شکوریان فرد؛ حمیدرضا قناعتیان؛ مرتضی گل محمدی


3. مایع یونی تثبیت شده بر روی سیلیکاژل: یک کاتالیست ناهمگن جدید برای سنتز ترکیبات α,β-غیر اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

مونس هنرمند


9. بررسی ضریب فعالیت محلول‌های الکترولیتی و ضریب اسمزی مایع یونی ]4[BMIM][BF با استفاده از معادله حالت SAFT-MSA GV-

دوره 31، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-54

وهاب صحرایی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی؛ خداداد نظری