کلیدواژه‌ها = کاتالیست
تعداد مقالات: 8
1. اکسیم ‌زدایی کاتالیستی اکسیم‌ها به وسیله PIDA در حضور Mn(TPP)OAc

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-126

فاطمه عزیزی؛ غلامرضا کریمی پور


4. بررسی و مقایسه کاتالیست‌های اصلاح شده پایه زئولیتی ZSM-5 در رفرمینگ خشک متان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-62

غلامرضا مرادی؛ حامد همتی؛ غلامرضا عباسی


6. ارزیابی کارایی مدل سینتیکی گودینز در پیش‌بینی غیرفعال‌شدن کاتالیست هیدروژناسیون انتخابی استیلن

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-89

سپیده ولی پور؛ سمانه کمیلی؛ مریم تخت روانچی؛ عباس طائب