کلیدواژه‌ها = جذب
تعداد مقالات: 10
1. بهبود ضریب انتقال جرم دی‌اکسید کربن در آب توسط بکارگیری امواج فراصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

محمود محمودی مرجانیان؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین رضا انصاری


2. جذب اورانیم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

علی اصغر قربانپور خمسه؛ محمدحسن خانی


3. بررسی تجربی مکانیسم های انتقال جرم و مدل سطح پاسخ جذب گاز دی‌اکسید کربن در نانو سیال آب-هیدروکسید آلومینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

سید زهیر بلورچیان تبریزی؛ احد قائمی؛ شاهرخ شاه حسینی


4. حذف رادیونوکلوئیدهای کبالت 60 از محلول آبی با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده جدید هماتیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1397

مرتضی هاشم زاده؛ امیر حسام حسنی؛ عبدالرضا نیلچی


5. مطالعه تجربی و نظری جذب یون مس (II) در یک بستر ثابت پر شده با دانه‌های هیدروژل، با خوراک دهی شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

مجید حسنی؛ معصومه میرزایی


6. تأثیر اصلاح شیمیایی و پارامترهای عملیاتی در جذب کادمیم با زئولیت

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 213-222

مهدی ایران نژاد؛ حسین‌ کامران‌حقیقی


8. سنتز نانو کامپوزیت‌ کیتوسان/آهن اکسید: ساختارشناسی سطح و مطالعه‌ی ویژگی‌های جذبی در حذف رنگ آزو از محلول‌های آبی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-115

مینا کشوردوست چوکامی؛ فرزانه اسلامی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ فریده پیری


9. کاربرد پوسته برنج خام در حذف نفت خام از محیط های آبی

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-23

زهرا السادات رضوی؛ نوراله میرغفاری؛ بهزاد رضایی


10. مدل سازی جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید توسط محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب پرشده

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-39

مرتضی افخمی پور؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری