کلیدواژه‌ها = پارامترهای ترمودینامیکی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی برهم‌کنش کمپلکس‌های ضد تومور پالادیوم و پلاتین حاوی اتیل دی تیوکربامات با سرم آلبومین انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

محبوبه اسلامی مقدم؛ حسن منصوری ترشیزی؛ مریم سعیدی فر


2. بر همکنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روشهای طیف سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

مهین گلوی ثانی؛ موسی بهلولی؛ منصور غفاری مقدم؛ خاطره خرسندی؛ سمیه شهرکی


3. تهیه، شناسایی، ویژگی‌های ضدتومور، برهم‏کنش با DNA و تأثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت‏های مولی گوناگون کمپلکس‏های Pd(II):Zn(II) در "ترکیب درمانی" آن‏ها

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-69

حسن منصوری ترشیزی؛ سمیرا جهانگیری؛ ملیحه بابایی زارچ؛ زهرا خدابخشی کنگان؛ فریده نزشتی؛ مصطفی حیدری مجد