کلیدواژه‌ها = اسفنج‌های گرمانرم
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر جنبه های ترمودینامیکی اسفنج های گرمانرم

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی