کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی‌‌های آروماتیسیته نانوبلورهای Si24H12 و Si26H12 در چارچوب نظریه تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1397

هادی بهزادی؛ زهرا خلیل نیا


2. مطالعه ساختار مولکولی و اثرات حلال روی ترکیبات منتول و کارواکرول: مطالعه نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

زهرا جوانشیر؛ مریم رضوی مهر


3. مطالعه نظری برهمکنش بین بازدارنده های گلیکوزیل کومارین و آنزیم کربونیک آنهیدراز II و XII

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1397

مینا غیاثی؛ مینا سیفی