کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه نظری جذب داروی پنی سیلامین بر روی نانو لوله ی تک جداره بورنیترید فرم صندلی (5،5)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

علیرضا نوروزی


2. مطالعه ساختار مولکولی و اثرات حلال روی ترکیبات منتول و کارواکرول: مطالعه نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

زهرا جوانشیر؛ مریم رضوی مهر


3. مطالعه نظری برهمکنش بین بازدارنده های گلیکوزیل کومارین و آنزیم کربونیک آنهیدراز II و XII

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1397

مینا غیاثی؛ مینا سیفی