موضوعات = نانو شیمی
تعداد مقالات: 97
77. تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-8

صنم ترخورانی؛ مرتضی ساسانی قمصری؛ امیرحسین ساسانی قمصری


78. ساخت و شناسایی نانو لوله های وانادیوم اکسید

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-19

احسان کیانفر؛ بهنام کوهستانی


79. نانوذره های پالادیم تثبیت شده بر روی بستر روی اکسید به عنوان کاتالیستی مؤثر در واکنش جفت شدن هک

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-29

مجتبی امینی؛ دینا بهرامی حیدرلو؛ مجتبی باقرزاده


81. حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی


84. تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی


86. حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذره های فریت

دوره 34، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-37

سارا عبدالشاهی نژاد؛ سید مهدی برقعی؛ مجتبی سیدی


88. بررسی برهم کنش گاز خردل بر روی نانولوله های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0)

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-41

محدثه بلبل امیری؛ ستار ارشدی؛ زهرا عزیزی


89. تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و بررسی ویژگی های ضد میکروبی آن

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-9

تارا معادی؛ رامین قهرمان زاده؛ مریم یوسفی؛ فرشته محمدی


90. بررسی تأثیر پرکننده‌های معدنی بر ویژگی های مکانیکی و گرانروی گوگرد اصلاح شده

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

نرمین بهرامی آده؛ میترا مهتدی حقیقی؛ ناهید محمد حسینی؛ آزاده پاپن؛ فاطمه خرم جاه؛ هادی خانی


91. اندازه‌گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله‌های کربنی عمودی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-36

اعظم قلیزاده؛ سعید شاهرخیان؛ اعظم ایرجی زاد؛ شمس الدین مهاجرزاده؛ منوچهر وثوقی


93. تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانو ذرات روی اکسید تثبیت شده بر بستر بتنی

دوره 31، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 9-19

حسام زمان خان؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست


94. سنتز سلولز میکروبی از سویه بومی و بررسی شبکه نانو الیافی به دست آمده از ساکاریدهای گوناگون

دوره 31، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 79-93

رامین خواجوی؛ امین مفتاحی؛ ابراهیم جهانگیریان اصفهانی؛ مرتضی ستاری


97. حذف فلز سرب از پساب صنایع باتری‌سازی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن

دوره 30، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-77

رضا علیزاده؛ سوده عابدینی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ قاسم عموعابدینی