موضوعات = کاتالیست، سینتیک و راکتور
تعداد مقالات: 65
33. بررسی و مقایسه کاتالیست‌های اصلاح شده پایه زئولیتی ZSM-5 در رفرمینگ خشک متان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-62

غلامرضا مرادی؛ حامد همتی؛ غلامرضا عباسی


34. نانوذره های پالادیم تثبیت شده بر روی بستر روی اکسید به عنوان کاتالیستی مؤثر در واکنش جفت شدن هک

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-29

مجتبی امینی؛ دینا بهرامی حیدرلو؛ مجتبی باقرزاده


35. تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی


36. بررسی عملکرد کاتالیست 2/ZrO5O2V برای اکسایش انتخابی ارتوزایلن به انیدرید فتالیک

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-52

علی اکبری چوبر؛ سید مهدی علوی املشی


37. حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی


38. ارزیابی کارایی مدل سینتیکی گودینز در پیش‌بینی غیرفعال‌شدن کاتالیست هیدروژناسیون انتخابی استیلن

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-89

سپیده ولی پور؛ سمانه کمیلی؛ مریم تخت روانچی؛ عباس طائب


40. تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی


42. بررسی فعالیت کاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-23

سید قربان حسینی؛ اسماعیل ایومن


45. طراحی و ساخت راکتور زیستی لرزشی یک بار مصرف در مقیاس نیمه صنعتی

دوره 34، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-111

هوتن گل دوست؛ قاسم عموعابدینی؛ حمید راشدی؛ ابراهیم عموعابدینی؛ عماد ایمنی پور؛ مهدی پسران حاجی عباس


47. بررسی تأثیر افزودن الکل و فعال کننده های سطحی بر روی هیدرودینامیک راکتور هوابالابر در شرایط سه فازی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-77

سعید جابرزاده؛ علی حقیقی اصل؛ سید جابر صفدری؛ عباس رشیدی


48. اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-29

احمد نعلبندی؛ علی اصغر خلیلی


49. بررسی سینتیک حذف پارانیتروفنل توسط فرایندUV /S2O8 2- در یک فتوراکتور جریان پیوستة آنولار

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-6

محمدعلی بهنژادی؛ سید حامد ظفری غازانی


50. اثر بارگذاری فلزهای سریم و زیرکونیم بر پایه HZSM-5 برای تولید الفین های سبک از نفتا

دوره 33، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-47

فروغ ممیز؛ جعفر توفیقی داریان؛ علی محمد علیزاده