موضوعات = کاتالیست، سینتیک و راکتور
تعداد مقالات: 72
26. مروری بر نسل های گوناگون کاتالیست های زیگلر ـ ناتا و اجزای تشکیل دهنده آن ها برای پلیمریزاسیون پروپیلن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-57

رویا زاهدی؛ فرامرز افشار طارمی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ رقیه جم جاه


27. بررسی سینتیکی واکنش 3،6-دی هیدرو-2H-پیران با رادیکال هیدروکسیل

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 77-87

الهام باولی بهمئی؛ شاپور رمضانی


28. تأثیر افزودن آلومینا در عملکرد نانوکاتالیست CuO-ZnO-CeO2 برای استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-136

شهاب مینائی؛ محمد حقیقی؛ حسین عجمین؛ مظفر عبدالهی فر


30. مقایسه فعالیت کاتالیست های دو فلزی Fe-Co/NG و Fe-Co/MWCNTبرای واکنش احیای اکسیژن در کاتد پیل های سوختی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 151-162

حسنا قنبرلو؛ سوسن روشن ضمیر؛ محمدجواد پرنیان


31. تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو به کمک نانوکامپوزیت 2ZnO/SnO

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-149

صمد صباغی؛ فاطمه دوراقی


40. نانوذره های پالادیم تثبیت شده بر روی بستر روی اکسید به عنوان کاتالیستی مؤثر در واکنش جفت شدن هک

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-29

مجتبی امینی؛ دینا بهرامی حیدرلو؛ مجتبی باقرزاده


41. تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی


42. بررسی عملکرد کاتالیست 2/ZrO5O2V برای اکسایش انتخابی ارتوزایلن به انیدرید فتالیک

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-52

علی اکبری چوبر؛ سید مهدی علوی املشی


43. بررسی و مقایسه کاتالیست‌های اصلاح شده پایه زئولیتی ZSM-5 در رفرمینگ خشک متان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-62

غلامرضا مرادی؛ حامد همتی؛ غلامرضا عباسی


45. ارزیابی کارایی مدل سینتیکی گودینز در پیش‌بینی غیرفعال‌شدن کاتالیست هیدروژناسیون انتخابی استیلن

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-89

سپیده ولی پور؛ سمانه کمیلی؛ مریم تخت روانچی؛ عباس طائب


46. حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی


48. تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی


49. بررسی فعالیت کاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-23

سید قربان حسینی؛ اسماعیل ایومن