موضوعات = شیمی محاسباتی
تعداد مقالات: 39
1. بررسی عملکرد خواص فیزیکی و ترمودینامیکی پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (PLA )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

محمود رحمتی؛ هما عیسی وند؛ داریوش افضلی؛ سینا مدیری


2. پیش بینی خواص انتقالی (هدایت حرارتی و گرانروی) نانوسیالات با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1397

مجید موسوی؛ آزاده دانشور؛ خدیجه فیروزی


4. تعیین پارامترهای ایزوترم جذب لانگمویر با استفاده از روش بهینه‌سازی غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

آرزو مریخی؛ امیر حیدری


5. مطالعه نظری برهمکنش بین بازدارنده های گلیکوزیل کومارین و آنزیم کربونیک آنهیدراز II و XII

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1397

مینا غیاثی؛ مینا سیفی


6. میدان‌نیروی واکنشی ReaxFF در شبیه‌سازی‌ دینامیک مولکولی سامانه‌های واکنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

محمدابراهیم ایزدی؛ حسن سبزیان


7. بررسی ساختار، پایداری و راسمیزاسیون ایزومرهای تری‌آزا-سیکلوهپتاتتراان‌ از دیدگاه محاسبات تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

سمیه سلیمانی امیری


8. مطالعه ی قابلیّت نانوساختارهای بر پایه ی گرافن به عنوان باتری های یون سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

پویا کریمی؛ محمود سنچولی


9. مطالعه نظری ساختار هندسی و الکترونی مشتقات 1,4-بیس(دی فنیل‌آمینو)بنزن و بررسی کارآمدی این ترکیب به عنوان ماده انتقال حفره در دیودهای نورگسیل آلی (OLED)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

رضا امیدیان؛ غلامحسن عظیمی؛ مریم عباسی


10. پیش بینی دمای ذوب مایعات یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل) ایمید با رویکرد QSPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی


11. بررسی تئوری شیمی فضایی افزایش هالوژن ها به آلکن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

راضیه رضوی؛ محبوبه زاهدی فر؛ سید علی احمدی


12. مطالعه ساختار مولکولی و اثرات حلال روی ترکیبات منتول و کارواکرول: مطالعه نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

زهرا جوانشیر؛ مریم رضوی مهر


13. بررسی محاسباتی کاهش دی اکسید کربن بوسیله مولکول هیدروژن بر روی صفحه گرافن دوپه شده با اتمهای نیکل و نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

مهدی اسرافیلی دیزجی؛ بهرام نژاد ابراهیمی


14. مطالعات نظری انتخاب گری انانتیومری آلفا و گاما سیکلودکسترین نسبت به انانتیومرهای باکلوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

طاهره السادات حسینی؛ عفت جمالیزاده؛ لیلا زیدآبادی


15. بررسی تاثیر سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر کشش بین سطحی دودکان و آب بصورت آزمایشگاهی و شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

کلثوم ملکشاهی فر؛ احسان علی پناهی؛ بهروز بیاتی


17. مطالعه نظری اثر حلال های مختلف در بر هم کنش داروی ضدسرطان 5-فلورواوراسیل با آدنین و گوانین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

لیلا حکم آبادی؛ حیدر رئیسی


18. مطالعه نظری برهمکنش های مولکولی مشتقات بنزن پارا استخلاف شده با هیدروژن سیانید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1395

آزاده خان محمدی


19. بررسی نظری مکانیسم کاهش کمپلکس PtIV[Cl4(dach)] (dach =دی آمینو سیکلوهگزان) توسط آسکوربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

زینب اژه ای؛ علیرضا آریافرد


20. بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات AgGaX2(X=S, Se, Te) و CuSbX2(X=S, Se, Te) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

حمدا.. صالحی؛ الهام گردانیان؛ روح الله زارع حسن آباد


21. تغییر انرژی اتمها در ایزومریزاسیون FOX-7

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ


22. شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب تری بیس فنول A دی گلیسیدیل اتر بر روی مونت موریلونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

سهیلا سرابی آقبلاغ؛ محمد خدادادی مقدم


23. بررسی ویژگی‌‌های آروماتیسیته نانوبلورهای Si24H12 و Si26H12 در چارچوب نظریه تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1397

هادی بهزادی؛ زهرا خلیل نیا


25. مطالعه نظری اثرهای کرنش بر فاکتور آروماتیسیته نانولوله های تک دیواره بورنیترید زیگزاگ

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-22

ستوده باقری؛ حمیدرضا مسعودی؛ احسان بحرینی نژاد