دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تهیه و تعیین مشخصات نانوذره کاتالاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

صدیقه هاشم نیا؛ سحر دهقانی؛ محمود پاک نیت


2. تهیه نانوالیاف اکسید کبالت به روش الکتروریسی و به کارگیری آنها برای الکتروکاتالیز اکسایش اتیلن گلیکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

سید رضا حسینی زوارمحله؛ شهرام قاسمی میر؛ شیوا پورصادق لیمویی


3. سنتزنانوکامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره عامل دار شده با نانو ذراتZnO در ماتریس پلی متیل متا کریلات و بررسی خواص نوری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

زهره قاضی طباطبایی؛ ساینا شفیعی حسنی


4. ساخت فیلم‌های نانوکامپوزیت آلیاژی بر پایه نشاسته/ژلاتین/رسی به روش ریخته‌گری و تحلیل ویژگی‌های آن‌ها با روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

ساناز محمدپور ولنی؛ حسین بنی اسدی؛ شیما افشار


5. سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازه گیری فلزهای سنگین در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1397

شهلا مظفری؛ ژولیت اردوخانیان؛ نرگس عجمی؛ زینب بابایی


6. تهیه نانوکامپوزیت نقره/کیتوسان جهت رنگ‌زدایی از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

پریسا دارائی؛ نگین قائمی؛ نفیسه امامی


7. ساخت غشای ضد رسوبی نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون با استفاده از نانوذرات اصلاح شده هالوسایت جهت تصفیه آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

داریوش عمادزاده؛ روح الله انصاری


8. اصلاح شیمیایی سطح غشاهای ترکیبی پلی اترسولفون/پلی ایمید بوسیله دی آمین های مختلف برای حذف فلزات سنگین و رنگها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

یعقوب منصورپناه؛ فرحمن حکیم پور؛ فاطمه محمودیان


9. تعیین شرایط مناسب برای تهیه کامپوزیت دندانی بر پایه رزین بیس‌فنول A-گلیسیدیل متاکریلات تقویت‌شده با نانوساختار ایروژل سیلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1397

زهرا طالبی مزرعه شاهی؛ پریسا امیری؛ داریوش سمنانی؛ روح اله باقری


10. ریزپوشانی دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA) در زیست‌کامپوزیت آلژینات، پکتین و ژلاتین و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1397

اسماء سادات وزیری؛ ایران عالم زاده؛ منوچهر وثوقی


11. ساخت، بهینه سازی و ارزیابی الکتروکاتالیست آهن-کبالت برروی بستر گرافن در واکنش آزادسازی هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

محمد ژیانی؛ زیبا قاسمی شرودانی؛ سعیده کمالی


12. بهینه سازی سنتز کاتالیست پخت دی‌بوتیل‌تین ‌دی‌لورات (DBTDL) و بررسی سینتیک واکنش تهیه پلی‌یورتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

مصطفی نجفی؛ محمد جواد تقی زاده؛ علی فخری؛ جواد یوسفی


13. سنتز مشتقات تری فنیل-1H-ایمیدازول با استفاده از پکتین به عنوان کاتالیزور سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

قاسم مرندی؛ ملک طاهر مقصودلو؛ سلمه رسولی زاده


14. سنتز جهت گزین مشتقات جدید 2-آریل پیریدو[3,4-b]پیرازین ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

احمد پورستار؛ جبار خلفی؛ محمد تقی کیانی


15. طراحی، سنتز و شناسایی ساختار جدید ایندول-ایزوکسازول کربوهیدرازید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

سیده سارا میرفضلی؛ منا کریمی نیازاغه؛ حسن کبیری فرد


17. بررسی نظری مکانیسم کاهش کمپلکس PtIV[Cl4(dach)] (dach =دی آمینو سیکلوهگزان) توسط آسکوربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

زینب اژه ای؛ علیرضا آریافرد


18. مطالعه نظری برهمکنش بین بازدارنده های گلیکوزیل کومارین و آنزیم کربونیک آنهیدراز II و XII

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1397

مینا غیاثی؛ مینا سیفی


19. بر همکنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روشهای طیف سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

مهین گلوی ثانی؛ موسی بهلولی؛ منصور غفاری مقدم؛ خاطره خرسندی؛ سمیه شهرکی


20. تعیین پارامترهای ایزوترم جذب لانگمویر با استفاده از روش بهینه‌سازی غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

آرزو مریخی؛ امیر حیدری


21. پیش بینی خواص انتقالی (هدایت حرارتی و گرانروی) نانوسیالات با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1397

مجید موسوی؛ آزاده دانشور؛ خدیجه فیروزی


22. اهمیت نانوسیالات حاوی نانولوله های کربنی اصلاح سطح شده در افزایش توان حرارتی مبدل های پوسته لوله و صفحه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

امین کاظمی بیدختی


23. آنالیز دقت و پایداری مدل های مختلف تقابل ذرات در روش شبکه بولتزمن چند فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

میلاد َشیربانی؛ مصطفی ورمزیار؛ آرش محمدی


24. چالش اندازه گیری و محاسبه نشست ریزگرد بر روی سطوح مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1397

احمد عباسی؛ امیرحسین نیکو؛ محمدرضا ملایری


25. ارزیابی سامانه تشخیص تقلب بیودیزل پالم توسط تکنیک طیف‌سنجی دی‌الکتریکی و ماشین بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

علیرضا زاهدی؛ مهدی رشوند؛ اردشیر شایان‌نژاد


26. پیش بینی استاتیکی تشکیل رسوب معدنی Anhydrite در محلولهای الکترولیتی سیستم نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

سیدحسین هاشمی؛ سیدعلی موسوی دهقانی؛ محمود دین محمد؛ سیدعبدالرسول هاشمی


27. مروری بر مطالعات تزریق آب کم شور در مخازن کربناته و چالشهای موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

شیما ابراهیم زاده رجایی؛ علی اکبر سیف کردی؛ شهاب گرامی؛ مصطفی گنجه قزوینی


28. میدان‌نیروی واکنشی ReaxFF در شبیه‌سازی‌ دینامیک مولکولی سامانه‌های واکنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

محمدابراهیم ایزدی؛ حسن سبزیان


29. مطالعه ی قابلیّت نانوساختارهای بر پایه ی گرافن به عنوان باتری های یون سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

پویا کریمی؛ محمود سنچولی


30. استفاده از نانولوله کربنی مغناطیسی جهت استخراج و اندازه‌گیری وانادیوم در آب‌های زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

محسن زیب؛ هادی فراهانی


31. اصلاح گرافن اکسید به روش پلیمریزاسیون درجا و استفاده از آن به عنوان نانوذره موثر در بهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

احمد پورستار؛ مهدی محمودیان؛ احسان نوزاد؛ هانیه محمدی


33. تهیه و بررسی خواص فوتوکاتالیزوری نانوذرات سبز سلولزی حاوی کمپلکس پالادیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

عباس دادخواه؛ بهاره میرمشهوری؛ حمیدرضا شاملویی


34. فوتوکاتالیست دوتایی صفحه ای شکل AgBr-Bi24Br10O31 با فعالیت بالا تحت نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1397

محسن پادروند؛ الهام جلیلیان


35. سنتز سازگار با محیط زیست مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین تحت شرایط بدون حلال با استفاده از PEG-SO3H به عنوان کاتالیزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

محمد قنبری؛ ساناز مرادی


36. واکنش کلیک کاتالیز شده با مس(I): روشی مناسب برای عامل‌دار‌کردن فیوم سیلیکا با سولفونامیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

قدسی محمدی زیارانی؛ مهشید رحیمی فرد؛ علیرضا بدیعی؛ فاطمه یزدیان


37. تهیه مشتقات استایرن با استفاده از واکنش جفت شدن تقاطعی بورونیک اسیدها با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات درحضورکاتالیزگرتر بیس(دی بنزیلیدین استون) پالادیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

مهدی خلج؛ مهدیه صادق پور؛ نسرین فراهانی


39. عامل دار کردن حلقه های آروماتیک با حذف گروه نیترو از نیتروآرن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

فاطمه زامیران؛ آرش قادری


40. مطالعه متغیرهای سینتیکی اثرگذار در تولید محصولات سفید کننده ویسکوز به منظور حفظ کیفیت و افزایش طول عمر محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

علی غلامی؛ مهشید گلستانه؛ محمد سعید صانعی طاهری


41. سنتز و بررسی خواص نشری کمپلکس های فلز روی با لیگاندهای شیف باز مشتق از اورتو-وانیلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1397

عبداله نشاط؛ ایلمیرا شیری


42. میکرواستخراج مایع مایع پخشی جهت پیش تغلیظ داروی فنتانیل از ماتریکس آبی واندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی –فرابنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

مهدی رحیمی نصرآبادی؛ مهدی فرج زاده؛ کوروش ادیب


43. مطالعه واجذب-یونش کمپلکسهای [Co(H2O)6](NO3)2، [Co(H2O)7]SO4، [Co(NH3)5Cl]Cl2، [Co(NH3)4CO3]NO3، [Fe(H2O)6]SO4 و[Fe(H2O)7](NO3)3 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی زمان پرواز با منبع تابش لیزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سید حمید خوانساری زاده؛ حسین فرخ پور؛ محمود تبریزچی؛ علی حسین کیانفر


44. مدل‌سازی و شبیه‌سازی ستون بسترثابت جذب واکنش‌دار کربن‌دی‌اکسید توسط پلی‌اسپارتامید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

مرضیه مهدی زاده؛ احد قائمی


45. کاربرد غشای پلیمری در نمک زدایی از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1397

سمانه خدامی؛ شهرام مهدی پور عطائی؛ سامال بابان زاده


46. ساخت غشای آمیزه آگارز/ پلی وینیل الکل برای جداسازی تراوش تبخیری آب / اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

لاله رجبی؛ امید بختیاری؛ زهره جعفری


47. استحصال و جداسازی منیزیم و کلسیم از شورابه پتاس خور- بیابانک ا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

مریم کارگر راضی؛ هادی محمد قربانی؛ بزرگمهر مداح؛ ون تری لانگ


48. بررسی تجربی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی ترموسیفون دو فازی بسته تحت شرایط جوشش حرارتی توسعه یافته و نوسانی در تبخیرکننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

محمد رضا سرمستی امامی؛ حسن خدادی


49. پیرولیز دو مرحله‌ای نفت کوره پالایشگاهی به اولفین‌ها و سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

سمیرا شیروانی؛ محمد قشقائی؛ مهدی قمبریان


50. بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی رسوبی در حضور کاتدهای برسی از جنس فلزات مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

مصطفی رحیم نژاد؛ رسول علی پناهی


51. بررسی کلون و بیان هورمون نوترکیب انسانی پاراتیروئید در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

حسین امانی؛ صادق مجدی؛ قاسم نجف پور؛ مجید شهبازی


52. تحلیل آماری و بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید آنزیم لیپاز از قارچ رایزوپوس اوریزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

زینب صالحی؛ شبنم قنبرزاده؛ مهسا اسماغیل زاده؛ پژمان قلیچ


53. طراحی و افزایش مقیاس بیوراکتورهای همزن دار با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

حسین امانی؛ محمد امین قرنجیک


54. بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات تتراهیدرو فوران در حضور ستیل تری متیل آمونیوم بروماید به عنوان بازدارنده سینتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

محمد مهدی محمودی؛ مهرداد منطقیان


55. تخمین موثر درصد حضور اجزای پارافینی، نفتنی، و آروماتیکی در برش‌های نفتی سیالات هیدروکربوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

یونس خوشناموند؛ مهدی عصاره؛ بهروز ملاداوودی


56. تهیه و تعیین ویژگی های یک نانو کامپوزیت جدید نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) و بررسی رهایش دارویی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397

هوشنگ حمیدیان؛ سمیه علی بیگی؛ طیبه توکلی؛ سامیه فزونی


57. ساخت نانو بلورهای مکعبی نقره به روش نانوفیتوسنتز وکاربرد آنها در تقویت اثر آنتی بیوتیکی تترا سایکلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

علی شفقت؛ علیرضا شریفی


58. سنتز حالت جامد، بهینه سازی پارامترهای واکنش و مقایسه ویژگی های فیزیکی نانو مواد اسپینل CoAl2O4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

علیرضا حکیمی فرد؛ شاهین خادمی نیا


60. تولید گرافن آب دوست و بررسی تجربی افزودن آن بر بهبود ضریب انتقال حرارت در سامانه آب/اتیلن‌گلایکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

افسون غیاثی؛ حسین بنی اسدی؛ ایمان اکبری


61. مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری و الکترونی HgTe در فازهای متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حمدا.. صالحی


62. بررسی پارامترهای تجربی و تئوری در تولید و کنترل کیفی چشمه رادیواکتیو روی-65

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ محمد رضا پهلوانی؛ فائزه آبادی نیا


63. مطالعه نظری ساختار هندسی و الکترونی مشتقات 1,4-بیس(دی فنیل‌آمینو)بنزن و بررسی کارآمدی این ترکیب به عنوان ماده انتقال حفره در دیودهای نورگسیل آلی (OLED)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

رضا امیدیان؛ غلامحسن عظیمی؛ مریم عباسی


64. بررسی اثر ساختار مولکولی آسفالتین بر تجمع و خواص سطح تماس نفت/آب بوسیله شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

ریاض خراط؛ سبحان بیگلری فر؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی


65. الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده برای تعیین همزمان دوپامین و اوریک اسید در نمونه های سرم و ادرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

سید ضیا محمدی؛ الناز ریاحی پور


66. ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با نانومیله‌های MnO2 برای اندازه‌گیری دوپامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

هادی بیت الهی؛ سمیه تاجیک


67. یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی پلیمر قالب ملکولی جدید جهت تعیین فنیل افرین هیدروکلراید درنمونه دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

مریم قناعت پیشه جهرمی؛ علیرضا محدثی؛ محمد علی کریمی


68. طراحی و ساخت مشعل پلاسمایی برای لایه نشانی آلومینا به روش اسپری پلاسمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

صمد سبحانیان


69. پیش بینی دمای ذوب مایعات یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل) ایمید با رویکرد QSPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی


70. تعیین گروه‌های عاملی مؤثر بر شاخص گرانروی روغن موتور‌ها به وسیله‌ی روش ‌ FT-IRو رگرسیون خطی چند متغیره بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

احمد مانی ورنوسفادرانی؛ سمانه احسانی؛ یداله یمینی


71. ارزیابی فنی و اقتصادی و تعیین محدوده بهینه عملیاتی دو نانوغشا تجاری در تصفیه و حذف نیترات یک نمونه آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

احمد قهرمان فرد؛ مرتضی صادقی؛ احمد مجب؛ محدثه نجفی؛ مهرداد حسام پور


72. ساخت و ارزیابی خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن پلی وینیل کلراید/پلی اتیلن گلایکول جهت استفاده در فرآیند الکترودیالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

سید محسن حسینی؛ علیرضا حمیدی؛ فهیمه پرویزیان؛ عبدالرضا مقدسی


73. کاربرد روش جدایی فازی القاء شده توسط بخار برای ساخت غشاء اولترافیلتراسیون بر پایه پلی فنیل‌سولفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

علی کارگری؛ فرزین ذکایی آشتیانی؛ امین دهبان


74. بررسی اثر ریزساختار پیش‌پلیمر و نسبت واکنشگرها بر ساختار و خواص پلی‌بوتا‌دی‌ان نیترودارشده با انتهای هیدروکسیل (Nitro-HTPB)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

عباس کبریت چی؛ مهدی اشرفی؛ میلاد قانع قره باغ


75. مدل‌سازی و شبیه‌سازی ستون استخراج ضربه‌ای سینی‌دار بهمراه موازنه جمعیت قطرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

احد قائمی؛ سیدهادی حسینی


76. مدل‌سازی عددی دستگاه تولید پودر میکرونیزه مواد آلی و پیشبینی رفتار قطرات مذاب در داخل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

پرویز احمدی اول؛ فتح الله پورفیاض؛ زهرا شیبانی فرد؛ مرتضی جعفری کجور


77. بررسی مواد کربنی مورد استفاده در روش پیرومتالورژی جهت بازیابی نقره از ضایعات بردهای کامپیوتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1397

مجید عبدوس؛ هادی حیدری


78. بررسی میزان آلودگی محیط‌زیست در فرآیند پیرولیز انواع گوناگون چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

مرتضی قلی زاده؛ بهنام ستاری؛ موسی محمد پور فرد


79. مایع سازی ضایعات لیگنوسلولزی با استفاده از حلال اتیلن کربنات: اثر متغیرهای فرآیندی بر ویژگی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

سهیلا دانشور؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی؛ گیتی میرمحمدصادقی


82. مدلسازی نمک زدایی آب شور با استفاده از فرایند الکترودیالیز به روش شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

نوراله کثیری؛ امیرحسین بهروزی؛ زهرا زورمند


83. بررسی ساختار، پایداری و راسمیزاسیون ایزومرهای تری‌آزا-سیکلوهپتاتتراان‌ از دیدگاه محاسبات تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

سمیه سلیمانی امیری


84. حذف یون های روی و مس با زئولیت ها: مطالعه شبیه سازی دینامیکی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اعظم مرجانی؛ نسیم عبدالی


85. سنتز تک مرحله ای هتروسیکل های جدید دی هیدروکینولون‌-کومارین در حضور کاتالیست ZnBr2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

مصطفی کیامهر؛ لیلا محمدخانی؛ رضا صفری؛ بهزاد جعفری؛ پیتر لانگر


86. واکنش جفت شدن بدون کاتالیست فلزی، سنتز مستقیم دی‌آریل دی-چالکوژنیدهای متقارن از آریل هالیدها در حضور پتاسیم ترشیوبوتوکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمد سلیمان بیگی؛ فاطمه صادقی زاده؛ فریبا محمدی


87. اکسایش گزینشی الکل‌های بنزیلی به آلدهیدها و کتون‌های مربوطه با استفاده از پراستر در مجاورت کاتالیست CuPF6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

افشین سروری؛ سعدی صمدی؛ رضا طالب پور


88. سنتز و مشخصه‌یابی سیستم نوین رهایش دارو برپایه نانوذرات ایمونوگلوبولین G و مطالعه رهایش داروی اگزالی‌پلاتین از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

مریم سعیدی فر؛ منا شهلائی؛ علی زمانیان


89. تهیه، شناسایی و مطالعه ی نظری لیگاند جدید اکسازولیدینی به همراه کمپلکس روی(II) به منظورارزیابی خواص زیستی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

زهرا مردانی؛ ولی گلصنملو؛ صبا خداوندگار؛ کیوان معینی


90. حذف رادیونوکلوئیدهای کبالت 60 از محلول آبی با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده جدید هماتیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1397

مرتضی هاشم زاده؛ امیر حسام حسنی؛ عبدالرضا نیلچی


91. مقایسه عملکرد اصلاح جاذب‏های زئولیت و آلومینا با محلول پیپرازین جهت افزایش شدت جذب گاز دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

فاطمه فشی؛ احد قائمی؛ پیمان مرادی


92. اندازه گیری pH محلول بیوراکتور حاوی شناساگر فنولرد با استفاده از پردازش تصویر و شبکه های عصبی RBF و ANFIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

علیرضا عابدینی مزرعه؛ علیرضا رضائی؛ کوثر احمدی


93. ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با لیگاند شیف باز برای اندازه‌گیری همزمان هیدرازین و فنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حامد معارف؛ محمد مهدی فروغی؛ عنایت اله شیخ حسینی؛ محمدرضا اخگر


94. رهایش کنترل شده زهر عقرب کمپسوبوتوس از نانوذرات کیتوزان به عنوان سیستم انتقال آنتی‌ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حمید سعیدیان؛ شیما شیرمحمدی بهادران؛ ناصر محمدپور دونیقی


95. سنتز گاما-آلومینا با سطح ویژه و حجم حفره بالا به روش سل-ژل با کمک پلی‌اتیلن‌گلایکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حسین کاظمی؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین بازیاری


96. ببهینه سازی فرآیند تخمیر نیمه پیوسته جهت تولید آنتی بادی های مونوکلونال از سلول هیبریدوما با الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

افشار علی حسینی


97. حذف رنگزای مستقیم آبی 71 (DB71) از محیط آبی در یک راکتور فوتوکاتالیستی بستر ثابت حاوی دانه های لیکای پوشش داده شده با نانوذرات TiO2-Ce

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

سید رضا نبوی؛ محمود عباسی؛ مریم روحی


98. بررسی مقایسه ای و مدلسازی میزان تولید گازهای آلاینده ازمحل دفن پسماند‌های شهر‌های واقع در مناطق مختلف ایران با استفاده از نرم‌افزار لندجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

فرید علی زاد اقیانوس؛ هانیه شکرکار


99. استخراج و پیش تغلیظ مقادیر در حد آثارکادمیم در نمونه‌های آبی زیست محیطی، بیولوژیکی ، غذایی و اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حسین شیخ لوئی؛ میلاد لامع؛ علی باغبان


101. سنتز و بررسی پایداری حرارتی نانومواد تغییرفاز دهنده هسته-پوسته دوغابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

عزیز باباپور؛ غلامرضا کریمی


102. بررسی پارامترهای دما و دبی سابستریت بر عملکرد پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

مرتضی اسفندیاری


103. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن--L‌آرژینین وکاربرد آن در استخراج و پیش‌تغلیظ کاتیون مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

سلیمان بهار؛ آسیه نوروزی


104. حسگر امپرومتری بیسفنول A بر پایه نانوورقه های گرافنی واجد نانوذرات دو‌فلزی پلاتین-پالادیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

شهرام قاسمی میر؛ سید رضا حسینی زوارمحله؛ فائزه حسن پور؛ شیما نبی پور


105. ارزیابی حرارتی استفاده از تبادلگرهای حرارتی ترموسیفونی به جای ژانگستروم در بویلر نیروگاه بخار مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

مصطفی کاهانی؛ محمد ضامن؛ محمود فرخی


106. تهیه و بررسی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیتی پلی فنیل سولفون بهبود یافته با مونت موریلونیت اصلاح شده با اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

مهدی محمودیان؛ پیمان گوزلی بالکانلو؛ آرزو عبدالی؛ سمیه محمودی اسکندر آبادی


107. سنتز پوشش فوتوکاتالیزوری خودتمیزشونده بر پایه کامپوزیت نانوساختار تیتانیا-سیلیکا-منگنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

شهناز حاجی زاده؛ وحیده تاجر کجینه باف؛ ، مهدیه صادق پور


108. بررسی تئوری شیمی فضایی افزایش هالوژن ها به آلکن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

راضیه رضوی؛ محبوبه زاهدی فر؛ سید علی احمدی


109. بررسی پارامتر های موثر بر استخراج اسید والریک به کمک سیستم های دوفازی ابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1397

حسین قنادزاده گیلانی؛ طاهره جنگجوی شالدهیی


110. اصلاح طیفی نور با استفاده از رنگدانه فیکوسیانین به منظور افزایش رشد ریزجلبک سبز کلرلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

حسین دلاوری امرئی؛ زهرا خوبکار


111. مطالعه ساختار مولکولی و اثرات حلال روی ترکیبات منتول و کارواکرول: مطالعه نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

زهرا جوانشیر؛ مریم رضوی مهر


112. کاربرد نانوذرات ZnO آلاییده شده با رنگ رزبنگال در تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده‌های فنلی تحت تابش نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

شهرزاد عبدالمحمدی؛ سیمین جانی تبار درزی؛ شیدا ایران فر


113. روش یک مرحله‌ای هیدروترمال برای ساخت ترکیب WO3.0.33H2O/BiOCl بعنوان فوتوکاتالیست فعال تحت نور ماورابنفش و مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

نعمت طهماسبی؛ زهرا مالکی


114. واکنش افزایشی مایکل آمین‌ها در حضور4-N،N-دی متیل آمینوپیریدینیوم استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

صغری فرهی؛ فریده بهره بر


115. بهینه‌سازی واحد تقطیر‌ ‌اتمسفریک پالایشگاه نفت لاوان با تغییر نسبت میعانات گازی در خوراک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

محمد علی اخباری؛ حمید محجوب؛ مهربان کیانی؛ آذرخش گودرزی؛ علیرضا احمدی


116. مروری بر روش‌های بازیابی فلزات از زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی با تأکید بر روش فروشویی زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

محمد صادقی صادق آباد؛ نازنین بهاءلو هوره؛ سیما نیکفر؛ سید محمد موسوی


117. پیش‌بینی سولفور زدایی با روش غشایی از ترکیب دیزل واحد نفتی پالایشگاه اصفهان با به‌کارگیری هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

مجتبی راجی؛ امیر دشتی؛ ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری


118. بررسی پارامترهای موثر بر استخراج آسکوربیک اسید به کمک نمک‌های سولفات و پلی اتیلن گلیکول در سیستم‌های دوفازی آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

حسین قنادزاده گیلانی؛ طاهره جنگجوی شالدهی؛ حدیثه معصومی


119. بررسی مکانیسمی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن با استفاده از منحنی های تراوایی نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

شایان فقیهی؛ جمشید مقدسی؛ محمد جامی الاحمدی


120. نانوکامپوزیت رافینوز مغناطیسی: کاتالیزوری سبز برای سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-H4-پیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ میرسعید اسماعیلی


121. پلی (2-وینیل پیریدین) پیوند شده بروی سیلیکا حاوی نانو ذرات پالادیوم: سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری در واکنش های جفت شدن کربن-کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

فاطمه فرجادیان؛ سهیلا قاسمی؛ داریوش خلیلی؛ فاطمه زارع؛ محمد قلی نژاد؛ بهمن تمامی


122. مدل‌سازی انتقال جرم فرآیند جذب سطحی کادمیم با کربن فعال سنتز شده از تفاله انگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

حکیمه شریفی فرد؛ اصغر لشنی زادگان؛ زهرا هاشمی


123. تهیه و بررسی عملکرد پوششهای خودترمیم شونده هیبریدی متشکل از کپسول های زیر میکرونی و بازدارنده بر روی استیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1398

مهدی محمودیان؛ احسان نوزاد


124. بررسی عملکرد نانوکاتالیستهای دوفلزی برای بهبود فرایند اکسیداسیون اتیلن گلیکول و گلیسرول در پیل سوختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1398

داریوش افضلی؛ فریبا فتحی راد


125. مطالعه آزمایشگاهی کاربرد امواج اولتراسونیک جهت افزایش راندمان واحدهای نمکزدایی مناطق نفت‌خیز جنوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1398

طیبه قزوینیان؛ احد قائمی؛ محمدامین ثباتی


126. استفاده از شبکه عصبی ANFIS و MLP در پیش‌بینی استخراج ترکیبات آروماتیکی از ترکیبات آلیفاتیکی توسط مایعات یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1398

محمد جواد ابراهیم خانی؛ حسین قنادزاده گیلانی


127. فیلم های بر پایه آمیزه‌های پلی اتیلن کم چگال/ بره موم : ویژگی های مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

بی بی مرضیه رضوی زاده؛ راضیه نیازمند


128. مدل سازی تعادل بخار- مایع دی اکسید کربن- هیدروکربن، نیتروژن- هیدروکربن و مخلوط های گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

علی رضا زارع زاده؛ امیرعباس ایزدپناه؛ شهریار عصفوری


129. طراحی محتوا ی آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی: سنجش‌های جرمی و زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

مریم صباغان؛ مریم قنبری؛ معصومه قلخانی؛ فاطمه خالوندی


130. بررسی اثر افزودن نشاسته٬ مواد اکسو و پلی لاکتیک اسید بر تخریب پذیری پلی اتیلن سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

مرتضی قلی زاده؛ لطف اله پناهی؛ رضا حاج محمدی


131. تبدیل آلاینده خطرناک H2S به سوخت هیدروژن و عنصر گوگرد با استفاده از فوتوکاتالیست بیسموت سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محسن لشگری؛ مجید غنیمتی


132. بررسی محاسباتی کاهش دی اکسید کربن بوسیله مولکول هیدروژن بر روی صفحه گرافن دوپه شده با اتمهای نیکل و نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

مهدی اسرافیلی دیزجی؛ بهرام نژاد ابراهیمی


133. طراحی و سنتز آزا-ماکروسیکل های جدید 25-19 عضوی بر پایه 6،4،2-تری آریل پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمود کمالی


134. مطالعه سینتیکی واکنشهای حلقه زائی میان نیتریل اکسیدها، نیتریل سولفیدها و تری آزول‌ها با سیکلو آلکین‌های ساده به روش DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

الهه رجائیان؛ آوات آرمان طاهرپور


135. مطالعات نظری انتخاب گری انانتیومری آلفا و گاما سیکلودکسترین نسبت به انانتیومرهای باکلوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

طاهره السادات حسینی؛ عفت جمالیزاده؛ لیلا زیدآبادی


136. سنتز چند جزئی مشتقات زانتن با استفاده از تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیزورهای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

ملیحه السادات صفایی؛ مهتاب معینی مهر


137. مطالعه تجربی اثر دوران بدنه سیکلون بر روی ‌بازده سیکلون‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

سامان صالحیار؛ منصور شیروانی؛ احد قائمی


138. بررسی تحلیلی اثر رسوبات و کیفیت آب ورودی بر خوردگی لوله‌های تبادلگر دیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

محمد رضا سرمستی امامی؛ علیرضا غلامی


139. تعیین سینتیک و شبکه واکنش فرآیند بهبود کیفیت سوخت‌های زیستی حاصل از لیگنین در حضور هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مجید سعیدی؛ آنیتا پارسایی


140. کاهش انتشار ترکیبات آروماتیک از واحد آب‌زدایی از گاز طبیعی با استفاده از فرآیند دریزو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مجید سعیدی؛ سیده نسا رهبربهاران


141. اثر نمک های فسفات در استخراج اسید مالیک توسط سیستم دو فازی آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی


142. مرور و مقایسه ایده های فرآیندی مختلف برای فرآوری پسماند سولفونی حاصل از فرآیند گوگردزدایی اکسایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سبحان فراهانی؛ محمدامین ثباتی


143. بررسی عوامل مؤثر بر سیستم دو فازی حاوی پلی اتیلن گلیکول4000 گرم بر مول و نمک های فسفات در استخراج اسید مالیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

حسین قنادزاده گیلانی؛ حدیثه معصومی؛ طاهره جنگجوی شالدهی


144. اندازه‌گیری حساس، ساده و مستقیم داروی بتا- بلوکر کارودیلول در مقادیر بسیار کم در نمونه‌های زیستی با استفاده از پروب نانو حسگر لومینسنت تربیوم- فنانترولین- نانو ذرات نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

معصومه شقاقی؛ سمانه رشتبری؛ غلامرضا دهقان؛ سیده هانیه سید مهدوی اقدم


145. تهیه مشتقات تیومورفولین بااستفاده از واکنش چندجزیی آلکین های انتهایی، ایزوتیوسیاناتها و آزیریدین ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

پروانه چگینی؛ مجید غظنفرپور درجانی


146. تأثیر استئارات منگنز بر کارایی یک ضداکسنده ی فنولی در تخریب گرمایی-اکسایشی پلی پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

بهاره معتقدی؛ رضا جهانمردی


147. توسعه سنسور پتانسیومتری کروم (III) با استفاده از یونوفور2-بنزامیدوپروپانوئیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

لیلا حاجی آقابابائی؛ موسی مرحمتی؛ اشرف سادات شاه ولایتی


149. بررسی تاثیر سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر کشش بین سطحی دودکان و آب بصورت آزمایشگاهی و شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

کلثوم ملکشاهی فر؛ احسان علی پناهی؛ بهروز بیاتی


150. گازی‌سازی نانوکاتالیستی زیست‌توده باگاس به گاز غنی از هیدروژن با ریفرمینگ با بخار آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی کریمی؛ احمد توسلی؛ ساجده جعفریان


151. مطالعه عددی هیدرودینامیک ذرات در بسترهای شارانیده مخروطی با استفاده از CFD-DEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

سید حسین حسینی؛ حسین فتاح بیگی؛ محسن منصوری؛ علی زارعی


152. بررسی تاثیر پوشش فسفات روی بر خواص سطحی قطعات فولادی مورد استفاده در فرآیندهای شکل‏دهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

مژگان فتحی؛ ابراهیم عابدینی


154. گوگردزدایی اکسایشی سوخت‌ مایع مدل توسط کاتالیست‌های تنگستن و تنگستن-سریم بر پایه آلومینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

الناز عسکری؛ امین بازیاری؛ سید مهدی علوی املشی


155. معرفی (متیلن‌بیس (4،1-فنیلن)) بیس سولفامیک اسید به عنوان کاتالیزور اسیدی بدون هالوژن جدید و استفاده از آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل‌ بر پایه زانتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

بهزاد خلیلی؛ ابراهیم فیروزه؛ مونا رسولیان


156. مطالعه نظری اثر حلال های مختلف در بر هم کنش داروی ضدسرطان 5-فلورواوراسیل با آدنین و گوانین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

لیلا حکم آبادی؛ حیدر رئیسی


157. بهبود خواص مکانیکی لنت ترمز خودرو با استفاده از نانو کامپوزیت فنولیک – نانورس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

مرضیه لطفی؛ سید حسین کثیریها؛ مجتبی شفیعی


158. بررسی عملکرد خواص فیزیکی و ترمودینامیکی پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (PLA )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

محمود رحمتی؛ هما عیسی وند؛ داریوش افضلی؛ سینا مدیری


159. خواص و پارامترهای موردنیاز سیال مگنتورئولوژیک جهت استفاده در دمپر هوشمند سیستم تعلیق خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

منصور شیروانی؛ یحیی ربانی


160. مقایسه میزان تخریب رنگهای آنیونی و کاتیونی با استفاده از نانوکامپوزیت تیتانیم دی اکسید-گرافن/آلژینات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

رباب محمدی


161. مدلسازی گرانروی مخلوط‌های خنک کننده و روان کننده به کمک شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

فخری یوسفی


162. صفحات پلی‌کربنات پر شده با سیلیکا ایروژل: نورگیرهایی نوین با خاصیت عایق حرارتی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ مریم فرهادی پور؛ زینب جمالی


163. مشخصه یابی نانوکامپوزیت مغناطیسی اکسیدآهن اصلاح شده با اکسیدگرافن آلاییده با نیتروژن (Fe3O4/NGO)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مهسا برنایی؛ امیر حیدری نسب؛ همایون احمدپناهی؛ سلیمه کیمیاگر


164. سنتز، شناسائی و مطالعه ی ضد ‌تکثیری برخی از کمپلکس‌های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مصطفی عطایی؛ ویدا جدائیان؛ مسعود میرزائی شهرابی؛ امیرشکوه سلجوقی؛ احمد قلی زاده


165. حذف نیکل، کروم و سرب از خاکهای آلوده به نفت خام با استفاده ازسورفکتنت زیستی ساپونین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

رضا حاج محمدی؛ امیر حسین دولت زاده خیاوی؛ حسین امانی؛ هادی سلطانی


166. تهیه غشای ضدگرفتگی نانوالیافی میکروفیلتراسیون توسط روش الکتروریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

گلشن مرادی؛ سیروس زین الدینی؛ لاله رجبی؛ فرزاد دبیریان


167. سنتز حالت جامد، شناسایی و بررسی کارایی فوتوکاتالیزوری نانو مواد MnSb2O6 برای تخریب مالاشیت گرین تحت نور UVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

علیرضا حکیمی فرد؛ علیرضا نیکویی فرد؛ نعمت طهماسبی؛ حمزه معیری


168. حذف بیولوژیکی فلز سنگین کبالت از پساب پتروشیمی ماهشهر با استفاده از مخمر سایکرومایسیس سرویزیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

حمیدرضا غفوری طالقانی؛ امین درویشی


169. بررسی فعالیت کاتالیستی ناهمگن کمپلکس های Ni (II) با لیگاندهای باز شیف H2L1 و H2L2 تثبیت شده بر روی TiO2 در کاهش 4- نیتروفنول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

علی حسین کیانفر؛ نیره میرحیدری؛ محمدامین آرایش


170. سنتز مشتق‌های بنزیلیدین بیس (‌4- هیدروکسی‌کومارین‌) با استفاده از نـانو کامپوزیت پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

محمدرضا نظری فر؛ قاسم راه پیما؛ جلیل خضری


171. یدوژن، واکنشگری نوین برای اکسایش دیاستریوگزین بیس‌نفتول‌ها در شرایط ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

احمد خرم آبادی زاد؛ اعظم شیری؛ وحید بیات


172. بررسی اثر افزایش سولفولان در آنتالپی جذب و دفع H2S در محلول‌های آبی متیل دی اتانول آمین با استفاده از داده های حلالیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سولماز علی وردی پور؛ محمد شکوهی؛ حسین سخائی نیا


173. مطالعه تجربی جذب کربن‌دی‌اکسید با استفاده از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

زهرا رستگار؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


174. اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری تتریل پس از پیش تغلیظ به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مهدی رحیمی نصرآبادی؛ نازیلا قلی پور؛ آرش لرکی


175. مدلسازی و بهینه‌سازی پویای راکتور ریفرمینگ متان با بخار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

محمد فارسی؛ پیمان کشاورز؛ مرضیه تاجی


176. ارزیابی ریسک در فرآیند نشتی از خطوط لوله و تجهیزات ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

بهروز میرزایی؛ عزیز باباپور؛ علیرضا دهقان بیدختی؛ میثم پار


177. مروری برطراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فنی و اقتصادی تولید سوخت زیستیِ بوتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

مهسا دهقان ضاد؛ مرضیه شفیعی؛ کیخسرو کریمی


178. یک تراشه میکروسیالی برای انجام پیوسته واکنش تبادل برم-لیتیم و جداسازی فازهای واکنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

علی پوراصغر محمدی؛ علی اصغر محمدی؛ داریوش باستانی


179. مدل‌سازی، شبیه سازی و بهینه‌سازی چندهدفه راکتورهای بستر متحرک جریان‌شعاعی هیدروژن‌زدایی از پروپان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

محمد فارسی؛ هانی جوکاری؛ محمدرضا رحیم پور


180. سنتز سونوشیمیایی نانو ترکیب کوئوردیناسیونی جدید مس(II) و بررسی تبدیل آنها به نانو ذرات مس اکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

غلامحسین شاهوردی زاده؛ سارا چمنی گوران


181. ساخت ابرخازن با استفاده از نانو کامپوزیت های نیکل-کبالت/پلی پیرول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

سید حبیب اله کاظمی؛ فرزاد روحی؛ سید حجت الله کاظمی؛ محمدعلی کیانی


182. بررسی اثر غلظت دی اکسید تیتانیوم و هیدروژن پراکسید بر روی بازده حذف فتوکاتالیستی 2-نیتروفنول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

مهرزاد فیلی زاده؛ فرید عطار؛ منصور فیلی زاده؛ توفیق برارپور؛ سید محمد اسماعیل ذاکری


183. مایع یونی تثبیت شده بر روی سیلیکاژل: یک کاتالیست ناهمگن جدید برای سنتز ترکیبات α,β-غیر اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

مونس هنرمند


184. بررسی خواص پلیمرشدن، پخت و رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت پلی-استری غیراشباع: اثر نسبت مونومرها و غلظت نانوسیلیکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

سمیه محمدیان؛ حامد حیدریان؛ محمد برغمدی


185. بررسی آزمایشگاهی کاهش نیروی درگ در یک خط لوله‌ی افقی زبر با استفاده از نانوسیال به روش پاسخ سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

محمد رضا حسامی؛ نادیا اسفندیاری


186. اندازه‌گیری و مدل‌سازی حلالیت گاز کربن‌دی‌اکسید در مخلوط حلال‌های آبی 2-آمینو2-متیل‌پروپانول (AMP) و آمینواتیل‌اتانول‌آمین (AEEA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

حسن پهلوانزاده؛ مهدی بنوفاطمه


187. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت باریم هگزافریت با کاهنده ی جدید و بررسی خاصیت مغناطیسی و فوتوکاتالیزوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

اعظم سبحانی؛ مهین بلدی


188. مطالعه نظری برهم کنش های غیرکوالانسی و ویژگی نوری در کمپلکس منگنز(II) با پیریدین-N-اکسید-3- کربوکسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ محمد چهکندی


189. بررسی تولید بیوپلیمر بتاکاروتن از جلبک دونالیلا سالینا در آب شور دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

حمیدرضا عظیمی؛ عزت اله اسفندیاری؛ سیما سروش؛ سیما ناظمی؛ اسماعیل کریمی


190. تبدیل متیل کتون‌ها به استرهای مختلف با شکستن پیوند کربن-کربن به کمک ید ملکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

آرش قادری؛ احمدنور پالزوان


191. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه پتانسیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

حمدا.. صالحی؛ مژده بهروزی نژاد؛ یاسر حاجتی


192. مطالعه ترمودینامیکی واکنش‌های تجزیه ماده منفجره سیانوریک-تری‌آزید با استفاده از نظریه تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

مهدی زمانی


193. بهینه سازی لوله‌ی گردابه‌ای جهت بازیابی میعانات از گاز ارسالی به فلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

سعید اویسی؛ الهام چراغی


194. مقایسه عملکرد جاذب‏‌های اصلاح ‌شده کربن ‌فعال و آلومینا با محلول‏‌های هیدروکسیدی جهت افزایش شدت جذب گاز کربن ‌دی‌اکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

نیوشا کربلائی محمد؛ احد قائمی


195. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت هتروژن TiO2-Beta و بررسی تاثیر سینیتیکی آن در فرایند تخریب فوتوکاتالیستی کنگورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

رضا کیا کجوری


196. مطالعه تجربی و بهینه‏سازی جذب سطحی گاز کربن دی اکسید توسط جاذب پلیمری میکرو-متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

حممید رمضانی پور؛ احد قائمی؛ حسین قنادزاده گیلانی


197. بهینه سازی فرآیند تولید کربوکسی متیل سلولز از باگاس (تفاله) نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

محمد ابراهیم زینالی؛ رامین طاهرخانی؛ شکوفه حکیم؛ صدیقه سلطانی


198. مطالعه تجربی و نظری جذب یون مس (II) در یک بستر ثابت پر شده با دانه‌های هیدروژل، با خوراک دهی شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

مجید حسنی؛ معصومه میرزایی


199. سنتز، شناسایی و کاربرد مونت موریلونیت اصلاح شده با تیتانیم دی اکسید در حذف یون سرب (II) از پساب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

سمیه دیانت؛ صدیقه دیانت


200. مطالعه طرح های بهینه سازی شبکه آب یک واحد صنعتی فرآیندی به منظور کاهش مصرف آب: مقایسه رویکرد استفاده مجدد مستقیم و احیا-استفاده مجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

محمد حسین صراف زاده؛ مصطفی باور؛ علیرضا سرحدی


201. طراحی و ساخت نانو کامپوزیتهای قابل بازیافت پایه فلزی جهت تصفیه آبهای آلوده شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

مهدی حاتمی؛ محمدرضا یزدان پناه؛ سید علی حسینی مرادی؛ هادی جولاده رودبار


202. تحلیل فناوری تأسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

ولی الله روشن؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی


203. بررسی سنتز ZIF-8 با استفاده از حلال سبز بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلراید برای جذب دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

هانیه قربانی جعفربیگلو؛ محبوبه قهرمانی نژاد؛ مهدی نیکنام شاهرک


204. سنتز بنزیل وینیل اترها از طریق واکنش دومینو بنزیل الکل ها با دی متیل سولفوکسید در حضور آرژنین و پتاسیم هیدروکسید بدون استفاده از کاتالیزگرهای فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

محمد سلیمان بیگی؛ مهسا عباسی؛ هما کهزادی


205. برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی تولید و تزریق در سیلاب‌زنی چرخه‌ای آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

سیده مهلا حسینی؛ مهدی عصاره


206. طراحی برج‌های تقطیر خلوص بالا و مقاوم در برابر اغتشاشات کیفیت خوراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

حسام احمدیان بهروز


207. مدلسازی عملیات جداسازی دی اکسید کربن از مخلوط گازی توسط غشای الیاف توخالی پلی پروپیلن در حضور مایع یونی [4EtSO][Emim]

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

بهاره کامیاب مقدس؛ سینا کاویانی


209. شبیه سازی سه بعدی پیل سوختی غشا پلیمری دمابالا با ترکیب جدید بر پایه ترکیب مایعات یونی دی‌کاتیونی و پلی‌بنزیمیدازول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

ایمان امیدی بی بالانی؛ داوود ایرانشاهی؛ خدیجه هوشیاری؛ مهران جوانبخت؛ مرتضی مرادی


210. بررسی آزمایشگاهی کارایی پلیمرهای سلولزی زیست تخریب پذیر در شکست امولسیون آب در نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

مجتبی بینازاده؛ مهران سارانی


211. روش جدید محاسبه شعاع موثر چاه دارای شکاف اسیدی در مخازن گاز میعانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

حجت مهدی یار؛ عظیم سالاری؛ جعفر قاجار


212. سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی (MnFe2O4@SiO2@NH2 ) و اتصال آن با نانولوله های کربنی چند دیواره آسیل دار شده و شناسایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

رامین قهرمان زاده؛ مهران امیدوار؛ نجمه یزدانفر


213. سنتز مشتق‌های بنزهیدرول از طریق فنیل‌دار شدن‌‌ آلدئیدهای آروماتیک در مجاورت کمپلکس نانو مغناطیسی اکسید مس-dppe

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

اکرم آشوری؛ سعدی صمدی؛ سمیه پوریان؛ پگاه رضایی


214. مطالعه تئوری بر روی سومانن و تری برمو سومانن به عنوان سنسور جهت شناسایی گاز آلاینده فسژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

ذبیح الله مهدوی فر؛ مریم باجی؛ احسان شاکرزاده


215. سنتز و بهبود مشخصات زئولیت 11-ZSM با فلزات واسطه جهت کاربرد کاتالیزوری آن در گوگردزدایی با روش اکسیداسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

مریم حقیقی؛ سمیه گونه فراهانی


216. تهیه ی نانو ساختار هسته-پوسته MgAL-LDH@PS برای حذف موثر آلودگی کروم (VI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

زاهد شمی


217. تهیه و شناسایی لیگاندهای آلکیل دی تیوکربامات و کمپلکس های +Ni2 آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

نرجس علی صوفی؛ حسن منصوری ترشیزی؛ خاطره عبدی


218. شبیه سازی دینامیک مولکولی نفوذ گاز هیدروژن و اکسیژن در پلی‌استایرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

فرخنده مظفری


219. اکسایش آندی N,N-دی‌اتیل پارا‌فنیلن دی‌آمین در حضور تیوباربیتوریک اسید: سنتز الکتروشیمیایی، مطالعه مکانیسمی و محاسبات DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

عباس ملکی؛ داود نعمت الهی؛ حمید سعیدیان


220. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال حاوی نانوذرات کربن فعال در جذب دی اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

محمد بنیادی؛ مینا درست؛ حکیمه شریفی فرد


221. عاملدار کردن نانولوله‌های‌کربنی چنددیواره با دی-آمین به منظور افزایش جذب دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

کیوان رحیمی؛ سیاوش ریاحی؛ مژگان عباسی؛ زهرا فخروئیان


222. بررسی عددی عملکرد حرارتی و هیدرو دینامیکی لوله‌های پره‌دار حلقوی-بیضوی در مقایسه با حلقوی-دایره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

حسین نعمتی؛ علیرضا رحیم زاده


223. بررسی و مقایسه دیدگاه های سینتیک کامل، تقریب نیرو محرکه خطی و تعادلی در شبیه سازی سیستم های جذب سطحی گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

حسین رهیده؛ مسعود مفرحی؛ امیر عباس ایزدپناه


224. چینش اتمی و خواص ساختاری و الکترونی Si2BNبا استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ پیمان امیری


225. اثر میدان الکتریکی بر عملکرد باتری یون سدیم بر مبنای آند بور- نیترید با استفاده از نظریه تابع چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

علی معلی؛ مازیار نوعی؛ فریدون خضعلی؛ افسانه مالکی


226. بررسی ریز ساختار داربست زیستی متشکل از نانوالیاف پلی‌وینیل الکل از داده‌های کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مینا فرخ‌زاده؛ هژیر کورکی


227. مقایسه عملکرد غشاهای الیاف میان تهی PVDF و PVDF-CTFE برای جذب گاز دی اکسید کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

شاهرخ قائدی؛ مسعود راهبری سی سخت


228. بررسی تجربی مکانیسم های انتقال جرم و مدل سطح پاسخ جذب گاز دی‌اکسید کربن در نانو سیال آب-هیدروکسید آلومینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

سید زهیر بلورچیان تبریزی؛ احد قائمی؛ شاهرخ شاه حسینی


229. سنتز تک ظرف اکسازول ها از طریق واکنش اسیدهای کربوکسیلیک، بنزوئین و آمونیوم استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

نجمه نوروزی؛ صغری فرهی؛ مریم ایرج زاده


230. مطالعه نظری جذب داروی پنی سیلامین بر روی نانو لوله ی تک جداره بورنیترید فرم صندلی (5،5)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

علیرضا نوروزی


231. به‌کارگیری روش‌های کالیبراسیون چندمتغیره در شناسایی ترکیبات موثر در فعالیت ضدمیکروبی برگ گیاه گردو با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع - طیف‌سنجی جرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

سعید معصوم؛ ناصر صمدی؛ بهاره مهرآرا؛ زهره زهرایی


232. تهیه سیستم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلیمرهای طبیعی و خاک رس به منظور رهایش کنترل شده داروی ضدسرطان سیس پلاتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

فهیمه فرشی ازهر؛ علی اولاد؛ ملیحه جعفرپور


233. استخراج و اندازه گیری مقادیر در حد ناچیز پالادیوم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی لوله باریک و اسپکتروفوتومتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمد مرادی؛ مینا صارمی؛ مسعود کیخوائی؛ علیرضا سلیمانی


234. مدلسازی و بهینه سازی راکتور بستر سیال اکسی‌کلریناسیون اتیلن در پتروشیمی اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمد فارسی؛ مهرداد سلیمی


236. توسعه روش های مناسب و کاربردی کنترل و پایش تشکیل واکس به منظور بهبود انتقال نفت خام در خطوط لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

سرود زاهدی عبقری؛ علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی


237. سنتز و شناسایی منگنز پورفیرین عاملدار شده با آمین، تثبیت شده برروی سیلیکا- زیرکونیوم فریت و بررسی عملکرد کاتالیزوری آن در اکسایش سیکلوهگزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

رحمت الله رحیمی؛ حمیده بلوچ خسروی؛ محبوبه ربانی؛ علی ملکی


238. رنگ‌سنجی سریع و کارآمد یون جیوه (II) توسط نانوذرات نقره/نقره کلرید سنتز شده‌ی سبز از عصاره‌ی میوه‌ی جم (Syzygium cumini L. Skeels.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

عاطفه ابراهیمی؛ فائضه ثمری


239. بررسی اثر سرباره فسفر و سرباره ذوب آهن بر رفتار رئولوژی سیمان آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

ابراهیم نجفی کانی؛ صادق طاهرمنش


240. مقایسه روش‌های سنتز گرافن‌اکسید دو بُعدی و سنجش فعالیت زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی؛ آرش قادری


241. ساخت آئروژل گرافن به روش قالب یخی تحت فشار محیط و بررسی ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

منصور فربد؛ محدثه مددی جابری؛ مرتضی زرگرشوشتری؛ سیده سعادت شجاعی نژاد


242. بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی نیمه‌تجربی زمان شارژ باتری لیتیوم-یون با هدف کنترل فرایند شارژ متناسب با جریان‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

محمد زارعی جلیانی؛ محمد محسن لغوی؛ محسن بابایی؛ رحیم اقرء؛ محمد سرشار


243. ساخت مبدل حرارتی موجود در موتور ترمواکوستیک به وسیله لایه‌های نازک از نانولوله‌های کربنی آرایه‌ای کاملا˝ هم راستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

ثامر اسعدی؛ رضا مردانی؛ محمد رضا وحدانی


244. اصلاح غشاهای نانو فیلتراسیون توسط نانوذرات اکسید آهن و گرافن اکساید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ سیما کرمی


245. حذف جذبی BTEX از محلول آبی توسط چارچوب آلی فلزی MOF-199

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

معصومه غیاث آبادی فراهانی؛ علی خانلرخانی؛ محمود کاظم زاد؛ بهزاد آقابراری


246. تأثیر روش سنتز و حضور اکسید فلزات به عنوان ارتقاءدهنده جهت بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی تیتانیا-سیلیکا در تخریب آلاینده رنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

امین بازیاری؛ مصطفی فتحی؛ محمر رضا دهقانی


247. تعیین نانوساختار کربنی برتر برای سنتز سیلیکا نانوهیبرید جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مهشاد علائی؛ مهسان افضلی تبار؛ علیمراد رشیدی


248. تولید آزمایشگاهی بیوسورفکتانت رامنولیپید به منظور کاربرد در تولید شامپو های سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

حسین امانی؛ حسن کریمی نژاد؛ شکوفه ملک محمودی؛ مسعود نعمت دوست


249. مقایسه مدل های UNIQUAC و NRTL در مدلسازی ترمودینامیکی تعادل مایع ـ مایع سیستم دی بوتیل اتر+ الکل+ آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مجید محدثی؛ بابک عاقل


250. بررسی کاتالیست‌های حاوی اکسید وانادیم در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی جهت حذف دی‌بنزوتیوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

سیده فاطمه موسوی؛ امین بازیاری؛ سید مهدی علوی املشی


251. تولید بیودیزل از زیست توده ریزجلبک بومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

طاهر شاهی؛ بابک بهشتی؛ علی زنوزی؛ مرتضی الماسی


252. بررسی تخریب متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت پرلیت-کبالت‌اکسید-گرافن اکساید‌کاهش‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

مهدیه چگنی؛ حدیث یوسفوند


253. بررسی آزمایشگاهی فعالیت کاتالیستی مولیبدن بر پایه نانو لوله اکسید تیتانیم در فرایند هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

مهنوش صالحی؛ رضا اسدی؛ جعفر توفیقی


254. پیش‌تغلیظ و تعیین آلومینیوم، روی، مس و منگنز در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه ابری و روش های کمومتریکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

الهام باهر؛ صدیقه عبادی؛ پونه ابراهیمی


255. مروری کوتاه بر غشاهای مرکب حاوی نانولوله‌کربنی مورد استفاده در فرایند آب بویژه نمک‌زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

راضیه بیگمرادی؛ عبدالرضا صمیمی؛ داوود محبی کلهری


256. سنتز، بهینه‌سازی و بررسی خواص کوپلیمر سه دسته‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول- پلی‌گلیسیدیل آزید - پلی‌پروپیلن گلیکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

یداله بیات؛ فهیمه قرقچیان؛ فاطمه ابریشمی


257. بررسی خواص الکتروشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی برخی داروهای مسکن (استامینوفن، ملوکسیکام، تنوکسیکام، پرومتازین) به روش‌های محاسباتی و ولتامتری چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

محمد حسین فکری؛ سامان فرید؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ مریم رضوی مهر


258. تحلیل اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی سیکل رنکین آلی با محرک انرژی خورشیدی با استفاده از مواد تغییر فاز در تانک ذخیره‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

ولی اله موسوی؛ محمود فرزانه گرد؛ محمد حسین احمدی


259. مطالعه آزمایشگاهی حذف بیولوژیکی بنزن و تولوئن با استفاده از دو قارچ Aspergillus terreus و Exophiala xenobiotica

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

محمدسعید محمدی؛ بهروز میرزایی؛ مهدی داوری


260. به کارگیری و مقایسه عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی نانوسیالات گرافن اکسید و آلومینا در مبدل حرارتی صفحه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

سید محمد صادق حسینی


261. بررسی مکانیسمی واکنش هیدروژندار کردن آلکن ها بوسیله کاتالیزور گالیُم ؛ یک مطالعه DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

مریم عسگری؛ علیرضا آریافرد


262. تاثیر نسبت Cu/Zn بر روی مورفولوژی و فعالیت فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت Cu2O/ZnO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

سعید شیبانی؛ عباس عبدالحسین‌زاده


263. توسعه مدل‌های روابط کمی ساختار-خاصیت برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیبات آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

فاطمه عباسی تبار؛ الهام آل کثیر


264. بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای ممانعت از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

راضیه رضوی؛ سید محمد علی حسینی؛ عفت جمالی زاده؛ محمد حسن شهدادی


265. روشی موثر برای تراکم نووناگل کاتالیست شده با استوگوانامین تثبیت شده روی نانوذرات مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

بهروز ملکی؛ اسماعیل رضایی سرشت؛ حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ اسما باغدار فاروجی؛ علی جمشیدی؛ حمیدرضا ساداتی مشتقین


266. بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط جاذب‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

حسین قنادزاده گیلانی؛ حدیثه معصومی؛ ثمین حقیقی پور


267. حسگر نوری نانوذرات نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی جهت تعیین ۲- مرکاپتوبنزاکسازول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

راضیه یوسفی تلوکایی؛ شهرام قاسمی میر؛ سید رضا حسینی زوارمحله


268. بررسی واکنش کاتالیستی اکسیداسیون متان در حضور کاتالیست NiO وCuO در راکتور پلاسمای DBD : محصولات و مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

محمد شارعی؛ علیرضا عظیمی؛ امیرحسین شهبازی کوتنائی؛ معصومه میرزایی


270. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی واپتیکی ایندیم نیترید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر


271. بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی در حذف منیزیم از محلول‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

حدیثه معصومی؛ سکینه ردایی؛ حسین قنادزاده گیلانی


272. بررسی استخراج و جداسازی توریم با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

محمد رضائی؛ محمد رضا پورجاوید


273. بررسی اثر کاتالیزور بیوچار در فرآیند پیرولیز تایر فرسوده جهت تولید سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

مرتضی قلی زاده؛ گلناز شجری


275. بررسی انرژی سطحی ، پایداری و ویژگی های ساختاری نانوخوشه های Au-Ag تشکیل شده در فرآیند تراکم بخار با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

محسن عباسپور؛ زهرا ولی زاده؛ حامد اکبرزاده


276. بهینه سازی جذب زیستی تلوریم توسط باکتری سودوموناس پوتیدا به روش رویه پاسخ (RSM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

اسماعیل عیوضی؛ سید محمدعلی موسویان؛ پریسا تاجرمحمد قزوینی؛ علیرضا کشتکار؛ هژبر صحبت زاده لنبر


277. بررسی خواص مکانیکی و ویژگیهای سطحی الیاف آلجینات خالص و حاوی روغن زیتون با دستگاه ترریسی مجهز به کنترل دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

علی استادزاده؛ امیرهوشنگ حکمتی؛ رضا قاضی سعیدی؛ ابوسعید رشیدی؛ صفدر اسکندرنژاد


278. مدل‌سازی شار انتقال جرم در فرآیند جذب واکنش‌دار گاز کربن‏دی‏اکسید توسط محلول های آمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

علیرضا همتی؛ احد قائمی


279. یک کمپلکس (Zn(II با لیگاند باز شیف درشت‌حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه‌ی تجربی و تئوری برهم‌کنش آن با CT-DNA و BSA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

خاطره عبدی؛ علیرضا نوروزی؛ حسن منصوری ترشیزی؛ راضیه ملک محمدی


281. جذب اورانیم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

علی اصغر قربانپور خمسه؛ محمدحسن خانی


282. مقایسه ی تأثیر ترکیبات اتری به عنوان الکترون دهنده های درونی جدید بر کاتالیست های زیگلر – ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

رویا زاهدی؛ فرامرز افشار طارمی؛ رقیه جم جاه


283. بهبود ضریب انتقال جرم دی‌اکسید کربن در آب توسط بکارگیری امواج فراصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

محمود محمودی مرجانیان؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین رضا انصاری


285. بررسی تغییرات رفتار فازی آب سازندی در اثر ترکیب با آب دریا در فرآیند سیلابزنی بوسیله معادله پی سی سفت الکترولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

ایمان برزی تژاد؛ مهدی عصاره


286. تثبیت نانوذرات کاتالیزوری نوری TiO2 بر روی جاذب متخلخل مزوحفره MCM-41 به منظور پالایش آب آلوده به آنتی بیوتیک تتراسایکلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

مرتضی خان محمدی؛ فرهاد رحمانی چیانه؛ جواد رهبر شهروزی


287. حذف یون فلزات سنگین Pb2+ و Cd2+ از آب توسط نانو مواد متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

مهدی اسدی؛ سهیلا آزرده


288. کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

گلدسته زارعی؛ فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مهدیس مخلصیان


289. بکارگیری نانو سیال مس-آب به منظور بهبود عملکرد سیستم های خنک کننده با مکانیزم انتقال حرارت جا به جایی آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

مجید سعیدی؛ مریم صفری پور


290. بررسی نحوه تشکیل نانوکلوخه های متخلخل اکسید تیتانیوم شناور در بستر سیال مخروطی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مریم محمدی؛ علیرضا بهرامیان؛ پانیذ محجوب


291. نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم بعنوان یک الکتروکاتالیزور موثر برای اکسایش هیدرازین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مریم دردی محمدی؛ سید رضا حسینی زوارمحله؛ شهرام قاسمی میر


292. پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

حمید یزدانی؛ سعید سمیعی یگانه؛ حسین اکبری نسب


293. مدل‌سازی و بهینه‌سازی بازده استخراج آنتول از اسانس رازیانه با روش‌ پاسخ سطح و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

محمد محمدی؛ حسین بهمنیار؛ هدایت عزیزپور؛ حجت اله مرادی


294. ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

فهیمه اکبری؛ علیرضا نوروزی؛ علی ابراهیمی


295. کاتالیست‌ پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرآیند اکسیداسیون ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

اسماعیل فرمانی قشلاقی؛ یدالله مرتضوی؛ عباسعلی خدادادی


296. بررسی تاثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی هیپوکلریت سدیم بر خواص مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

رضا ثقفی؛ جواد یکرنگ


297. بررسی اثر کاتالیزور بیوچار در فرآیند پیرولیز چوب صنوبر جهت تولید سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مرتضی قلی زاده؛ فائزه خدائی


298. مدل سازی و مطالعه تجربی ماندگی فاز گاز در یک ستون حبابی همزن‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

احد قائمی؛ اسمائیل اکبری گرا؛ محمد تقی صادقی


299. اندازه گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

مجید کلاته بجدی؛ محمد بهبهانی؛ علی گرجی زاده کهواده


300. مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایعات یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

مهدی شکوریان فرد؛ حمیدرضا قناعتیان؛ مرتضی گل محمدی


301. مدل‌سازی فرآیند جداسازی قطره های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

محمد رضا طلاقت؛ پیام پرواسی؛ رضا ارجمند


302. مدلسازی اکسیداسیون جزیی متان در میکرو راکتور محیط متخلخل جهت تولید هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

حمید رضا لاری؛ محمدرضا شاه نظری


303. ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر مورفولوژی داربست پلی‌کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

علی رضا جان فدا؛ آزاده آصف نژاد؛ محمدتقی خراسانی؛ مرتضی دلیری جوپاری


304. بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیزور صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

علی حفیظی؛ محمدرضا رحیم پور؛ پوریا پاکدامن؛ علی درویشی؛ اکبر بوالحسنی


305. تاثیر فرمولاسیو نهای ترکیبی از آنتی اکسیدان های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانجات روغن زیتون به منظورافزایش پایداری روغن افتابگردان در تولید بیودیزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

ستار طهماسبی انفرادی؛ زهره ربیعی؛ رضا علیزاده؛ مریم منزه


306. روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای سنتز مشتقات پیرانو[4,3-d]تیازولو[3,2-a]پیریمیدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

مهدی خلج؛ سمیرا عرب سلمان آبادی


307. مطالعه تاثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثّر در ازدیاد برداشت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

احسان اسماعیل نژاد؛ میثم رجبی


308. بررسی فاکتور جداسازی سیستم پخش گازی جهت جداسازی ایزوتوپی گاز UF6 به روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

مجید عابدی مصیر؛ مهدی آقائی مغانلو


309. اصلاح عملکرد جداسازی غشای نانو فیلتراسیون برپایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده ی تیتانیوم اکساید توسط اولئیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

فهیمه پرویزیان؛ سمانه بنده علی؛ فاطمه انصاری


310. بررسی تجربی اثر نانو ذره اکسید روی و پارامترهای فرایندی بر عملکرد حرارتی کلکتور خورشیدی صفحه تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

حسن زارع علی آبادی؛ مجتبی ساعی مقدم


311. اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمّی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

علی زراعتکارمقدم؛ قادر بامری


312. بررسی خاصیت دارورسانی چارچوب فلزی-آلیUMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و انتشار داروی استامینوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

الهام نصیری؛ مریم نیک زاد؛ معصومه طاهری مهر


313. ارزیابی عملکرد کاتالیزورهای اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسیداسیون اتیل استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

سید مهدی موسوی؛ عباس آقائی نژاد میبدی


314. بررسی نمودار فاز و توابع اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

سعید امیر اصلانزاده