دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ساخت کربن‌فعال توسط فعالسازی شیمیایی و‌فیزیکی چوبهای مرکبات، زیتون و‌گز و‌مقایسه مشخصات‌آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1395

غلامرضا باصری؛ شیدا اسماعیل زاده؛ فاطمه السادات حسینی


2. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره در پلی استایرن‌های انبساطی دیرسوز و استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1395

حسین امانی؛ یونس کوکبی؛ حسن کریمی نژاد


3. کاربرد کامپوزیت پلی‌اکریلیک اسید- بنتونیت برای جذب کروم از محلول‌‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1395

حمیدرضا رفیعی؛ مهران شیروانی


4. مطالعه نظری برهمکنش های مولکولی مشتقات بنزن پارا استخلاف شده با هیدروژن سیانید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1395

آزاده خان محمدی


5. الکترواکسیداسیون اتانول بر روی الکترود کربن- سرامیک اصلاح شده با نانو ذرات آلیاژ پلاتین- کبالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

بیوک حبیبی؛ رحمان کاوه


6. تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی وینیل پیرولیدون-کربن نانوتیوب چند دیواره دارای گروه کربوکسیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

مسعود مختاری؛ فاطمه حقیقت؛ سعید مرتضوی


7. مدل اصلاح شده حرکت مواد در استوانه های دوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1396

منصور شیروانی؛ محمد رضا یوسف؛ سلمان موحدی راد


8. بهینه‌سازی فرایند گرانول کردن ذرات سدیم پرکربنات در گرانول ساز بسترسیال مخروطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

فرامرز هرمزی؛ سعید توکلی


9. پیش تغلیظ و اندازه‏ گیری مقادیر بسیار کم جیوه در نمونه‏ های حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

محمد حجتی


10. سنتز و کاربرد نانوذرات منگنز دی اکسید برای حذف مالاشیت سبز از آب: مطالعات ایزوترم، ترمودینامیک و سنتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

رضا انصاری؛ نیلوفر محمودی؛ فریبا استوار


11. بر همکنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روشهای طیف سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

مهین گلوی ثانی؛ موسی بهلولی؛ منصور غفاری مقدم؛ خاطره خرسندی؛ سمیه شهرکی


12. اندازه گیری میزان نیتروژن در نفت خام و فرآورده های نفتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از سه روش تیتراسیون مستقیم، تیتراسیون pH متری و نسلر و مقایسة نتایج آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

مسعود کیخوائی؛ محسن مرادمند؛ مجتبی صدرارحامی؛ منا سرگزی؛ ماشاالله رحمانی


13. بررسی نظری مکانیسم کاهش کمپلکس PtIV[Cl4(dach)] (dach =دی آمینو سیکلوهگزان) توسط آسکوربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

زینب اژه ای؛ علیرضا آریافرد


14. بررسی رفتار زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی آمید 6/ نشاسته گرمانرم به روش پاسخ رویه سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

سمیه محمدیان گزاز؛ عباس خوشحال؛ امیر حسین مالک


15. بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

فاطمه جعفری؛ هادی روستا؛ علی دشتی


16. استفاده از نقاط کوانتومی گرافن به‌عنوان کاتالیزور بدون فلز برای احیای ترکیبات آروماتیک نیترو در حضور نور دیود نورافشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

محمد قلی نژاد؛ محمد سیدحمزه؛ محسن کمپانی زارع؛ فؤاد کاظمی


17. ساخت نمونه ی آزمایشگاهی کود پوشش‌دار آهسته رهش با مواد زیست تخریب پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

سلمان موحدی راد؛ یوسف خان محمدی


18. مدل سازی ریاضی فازهای تشکیل دهنده کلینکر سیمان و مطالعه پارامترهای تأثیرگذار عملیاتی در حالت پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

افشار علی حسینی؛ سعید رضایی


19. بهینه سازی فرایند جدایش تفریقی دیسپروسیم و گادولینیم تحت شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی


20. بررسی رفتار دوگانه هیدروژل‌ها در مقابل آب و نفت با هدف ‏کنترل تولید آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


21. بررسی اثر خاک رس بر عملکرد غشای اولترافیلتراسیون در تصفیه شیرابه زباله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

مهفر مازنی؛ احمد رحیم پور


22. بررسی برهم‌کنش کمپلکس‌های ضد تومور پالادیوم و پلاتین حاوی اتیل دی تیوکربامات با سرم آلبومین انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

محبوبه اسلامی مقدم؛ حسن منصوری ترشیزی؛ مریم سعیدی فر


23. اندازه گیری دقیق درصد کسر حجمی در جریان های سه فازی با استفاده از تکنیک پرتو گاما و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

سیده زهرا اسلامی راد؛ رضا قلی پورپیوندی


24. پیش‌بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزات مذاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز


25. بررسی اثر میدان الکتریکی روی نانوذرات نقره پایدارشده با سیترات و پلی وینیل پیرولیدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

رضا فرجی یایچی؛ مهرداد منطقیان