تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی وینیل پیرولیدون-کربن نانوتیوب چند دیواره دارای گروه کربوکسیل

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناسی ارشی رشته مهندسی شیمی-پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

نانوکامپوزیت پلی وینیل پیرولیدون (PVP)/ کربن نانوتیوب دارای گروه عاملی کربوکسیل (MWCNT-COOH)، در محیط آبی تهیه شد. ساختار، مورفولوژی، و خواص حرارتی نانوکامپوزیت PVP/MWCNT-COOH به وسیله تکنیک های FT-IR، SEM، TGA و DSC بررسی شد. براساس آنالیز DSC، دمای انتقال شیشه ای C˚159 برای نمونه ( w/w5%) PVP/MWCNT-COOH بدست آمد. افزودن ( w/w5%) MWCNT-COOH به PVP پایداری حرارتی پلیمر را تا دمای C˚400 که در ترموگرام TGA مشاهده شده است، افزایش داد. طیف FT-IR تشکیل پیوند هیدروژنی را بین MWCNT-COOH و PVP در نانوکامپوزیت ( w/w5%) PVP/MWCNT-COOH تایید کرده است. تصاویر SEM نانوکامپوزیت ( w/w5%)PVP/MWCNT-COOH به طور واضح توزیع MWCNT-COOH را در ماتریس پلیمر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات