ساخت نمونه ی آزمایشگاهی کود پوشش‌دار آهسته رهش با مواد زیست تخریب پذیر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران

2 ---

چکیده

در استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژن دار به دلیل بالا بودن سرعت حل شوندگی در آب، بخش قابل توجهی از نیتروژن به بخش‌های زیرین خاک نفوذ می‌کند و از دسترس گیاه خارج می‌شود. برای جلوگیری از این هدر رفت روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از پر کاربردترین روش‌ها استفاده از پوشش برای کاهش سرعت حل‌شوندگی در آب است. در کار حاضر از دو ماده‌ی صمغ زانتان‌ و پودر آلژینات قالب‌سازی به عنوان پوشش استفاده شده و تاثیر پوشش‌های اعمال شده بر نرخ آزاد‌سازی اوره مورد بررسی قرار گرفته است. عمل پوشش دهی با استفاده از بستر سیال انجام گرفته است. با استفاده از این مواد پوشش‌های یک و دولایه ساخته شد. بهترین نتیجه از پوشش دو لایه از صمغ زانتان‌ و آلژینات به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی درصد اوره‌ی آزاد شده به کل اوره‌ی موجود در نمونه های ساخته شده نشان می‌دهد که پوشش ایجاد شده باعث افزایش زمان انحلال کود به بیش از 12 روز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات