مروری بر سازوکارهای مقاومت به فلزات سنگین در ریزاندامگان و کاربرد آن‌ها در زیست پالایی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی

2 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فراوری مواد معدنی، صندوق پستی 14115 ـ 1111

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل دنیای امروز، آلودگی محیط‌زیست با فلزات سنگین سمی و خطرناک است. فعالیت‌های انسانی ازجمله استخراج فلزات از معادن و تولید پسماندهای صنعتی باعث تجمع بیش‌ازحد فلزات سنگین در محیط‌زیست شده است که این امر می‌تواند باعث ایجاد اثرات سمی بر موجودات زنده شود. از طرفی، ازآنجاکه این فلزات تجزیه‌پذیر نیستند، تنها راه پاک‌سازی محیط از این فلزات، خارج کردن آن‌ها از محیط، بازیابی و استفاده مجدد از آن‌ها در صورت امکان است. بدین منظور، یکی از راه‌حل‌های اتخاذ شده برای پاک‌سازی، استفاده از فرایندهای زیستی است. فرایند پاکسازی زیستی بر اساس برهم‌کنش‌های بین فلزات و ریزاندامگان است. شناسایى ریزاندامگان‌های مقاوم به فلزات نقش مهمى در خصوص رفع آلودگى محیط و پاک‌سازی آن ایفا می‌کند. ریزاندامگان‌هایی که در تماس با فلزات قرار می‌گیرند، می‌توانند سازوکارهای مقاومتی مختلفی را به‌منظور زنده ماندن در محیط حاوی فلزات اتخاذ کنند. در این مقاله اثرات فلزات سنگین سمی بر ریزاندامگان‎ها، سازوکارهای مقاومت و نیز کاربردهای مختلف سازوکار‌های مقاومت به فلزات ازجمله تجمع زیستی، جذب زیستی، زیست دگرگونی، معدنی سازی زیستی و فروشویی زیستی فلزات موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از ریزاندامگا‎ن‎ها به‌منظور پاک‌سازی محیط از فلزات و همچنین بازیابی این فلزات، یک راه‌حل طبیعی، پایدار و اقتصادی است و می‌تواند تا درصد بالایی از فلزات سنگین ارزشمند و سمی مانند نیکل، مس، روی و ... را سمیت‌زدایی و یا استخراج کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات