بررسی تجربی حذف بیولوژیکی سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه شهر شیراز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز؛ دانشگاه صنعتی شیراز؛ شیراز؛ ایران

2 دانشکره مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای سمی از مهمترین معضلات بشر در قرن حاضر است. از جمله گازهای آلوده ای که با دارا بودن درصد بالای متان می تواند به عنوان منبعی وافر از انرژی استفاده شود، گاز دفنگاه است. یکی از روش های ساده و کم هزینه برای حذف آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن که گازی به شدت سمی و خورنده است، بیوفیلتراسیون می باشد. در این روش با عبور گاز آلوده از میان بستری حاوی میکروارگانیسم، تصفیه صورت می گیرد. در این تحقیق نیز به منظور بررسی کارایی بیوفیلتر در حذف آلاینده سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه شهر شیراز، ستون بیوفیلتری از جنس پلگسی گلاس با قطر 15 سانتی متر و ارتفاع 2 متر طراحی و ساخته شد. این ستون با بستر طبیعی حاوی ورمی کمپوست تولید شده در دفنگاه و گوش ماهی پر شد. سپس باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس که قبلا در محیط آزمایشگاه کشت داده شده بود روی سطح پرکن ها تثبیت شد. کارایی این بیوفیلتر با غلظت ppm 30 و دبی حجمی مختلف از گاز دفنگاه در شرایط دمای محیط و فشار اتمسفری بررسی شد. با توجه آزمایش ها مشاهده می شود که در زمان ماند 2 دقیقه به بازده بالای 80 درصد رسید که در این شرایط غلظت سولفید هیدروژن خروجی مطلوب است. البته در آزمایش ها بازدهی حذف دستگاه برای غلظت ppm 30 در دبی 2 لیتر بر دقیقه، 90 درصد نیز بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات