سنتز نانوذرات لیپیدی جامد و تأثیر سرمابان در پایداری اندازۀ آن ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

نانوذرات لیپیدی جامد سیستم های حامل دارویی کلوئیدی را تشکیل می دهندکه جایگزینی برای حامل های کلوئیدی مانند امولسیون ها، لیپوزوم ها، و میکرو و نانوذرات پلیمری هستند. نانوذرات لیپیدی جامد به طور کروی با قطر متوسط بین 1 تا 1000 نانومتر هستند که در آب یا محلول سورفکتانت آبی منتشر شده‌اند. جهت سنتز این ذرات از روش های متنوعی استفاده می‌شود. استفاده از روش های متنوع باعث شده داروهای مختلف آب گریز و آب دوست در داخل نانوذرات لیپیدی بارگیری شوند. با این حال پایدار سازی فیزیکوشیمیایی نانوذارت لیپیدی جهت مصارف طولانی مدت یکی از اهداف عمده در صنایع دارویی می‌باشد. در مطالعه حاضر بررسی‌هایی در حضور و عدم حضور سرمابان جهت پایدار نمودن نانوذرات لیپیدی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات نشان داد که غلظت 1 درصد سوکروز باعث پایداری اندازه نانوذرات بعد از یک دوره نه ماهه گردید. همچنین مطالعات رهش آزمایشگاهی نشان داد که نانوذرات لیپیدی پایدار شده عدم تغییر در پروفایل رهش را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات