تهیه کیتین ایمین های جدید با استفاده از هیدرازون ها، استرهای استیلنی و ایزو سیانیدها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده

واکنش سه جزیی تک ظرفی، آسان و کارآمد آلکیل ایزوسیانیدها با استرهای استیلنی و ترکیبات هیدرازون در حلال دی کلرومتان و در دمای اتاق منجر به سنتز کیتین ایمین‌های پراستخلاف جدید می‌شود. مشتقات هیدرازون از واکنش آلدهید های آروماتیک با ایزاتین و مشتقات آن و یا ترکیبات بنزهیدرازید با بازده بالا تهیه شدند. حدواسط 3،1-دوقطبی حاصل از افزایش آلکیل ایزوسیانید به استرهایی استیلنی در مجاورت ترکیبات دارای پروتون اسیدی مانند هیدرازون ها تولید کیتین ایمین می کند. کیتین ایمین‌های پر استخلاف می‌توانند به عنوان پیش ماده مناسب برای سنتز ترکیبات آلی استفاده شوند. از مزایای این واکنش انجام شدن آن در شرایط خنثی و بدون نیاز به فعال سازی و کاتالیزور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات