سنتز سازگار با محیط زیست مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین تحت شرایط بدون حلال با استفاده از PEG-SO3H به عنوان کاتالیزگر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

یک روش بسیار کارآمد، ساده، راحت و سازگار با محیط زیست برای سنتز مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین ارائه شده است. کاتالیزگر زیست تخریب پذیر با بستر پلیمری، PEG-SO3H، برای سنتز 4،1-دی هیدروپیریدین ها از طریق واکنش تراکمی هانش تحت شرایط بدون حلال استفاده گردید. PEG-SO3H همزمان به عنوان یک کاتالیزور اسیدی و به عنوان حلال برای تسهیل تراکم هانش در واکنش عمل می کند. مزایای قابل توجه این روش بازده بالای محصولات، زمان کوتاه واکنش، کارایی اقتصادی کاتالیزگر، دسترس پذیری کاتالیزگر، سهولت تهیه کاتالیزگر و جداسازی محصول است. علاوه بر این، تهیه ی 4،1-دی هیدروپیریدین ها در شرایط بدون حلال یک روش سازگار با محیط زیست است. ساختار محصولات واکنش با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی 1H NMR و FT-IR مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات