بررسی مواد کربنی مورد استفاده در روش پیرومتالورژی جهت بازیابی نقره از ضایعات بردهای کامپیوتری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در مقاله حاضر، بازیافت فلز نقره از ضایعات بردهای مدار کامپیوتری به روش پیرومتالورژی مورد بررسی قرار گرفته است .در این روش، ابتدا ضایعات بردهای مدار کامپیوتری به صورت مکانیکی توسط دستگاه سنگ شکن فکی ، مورد خردایش قرار گرفت سپس در اثر لرزش دستگاه آسیا دیسک حلقه ای پودر شد و نمونه همگن بدست آمد سپس نمونه آماده شده توسط مواد شارژ ذوب گردید بطوریکه انتخاب مواد شارژ جهت تولید سرباره کم و تشکیل آلیاژ سرب-طلا- نقره بسیار حائز اهمیت بوده و از بین مواد شارژ، مواد کربنی به دلیل خاکستر شدن و تأثیر اکسیدهای مختلف عناصر آن بر راندمان استخراج و تولید سرباره، بررسی شدند. در این مطالعه مواد کربنی مختلف شامل کک گازی، کک متالورژی ذوب آهن، سمی کک، زغال سنگ و زغال چوب مورد بررسی قرار گرفتند بطوریکه سمی کک به دلیل کربن غیر فرار بالا (87/84 %) و خاکستر پایین (97/8 %) و همچنین اکسید آلومینیوم کمتر ( 87/11 %) در خاکسترآن، انتخاب گردید سپس مقدار بهینه آن، g 6 بدست آمد. همچنین در این مطالعه، زغال چوب به دلیل داشتن خاکستر بالا (20/14 %) و وجود اکسید قلع در خاکستر آن (54/3 %)، پایین ترین راندمان استخراج ( 65%) و بیشترین مقدار سرباره ( 45 %) را داشته است. در مرحله بعد، آلیاژ سرب-طلا-نقره بر اساس اختلاف زیاد جرم حجمی از فاز سرباره جداسازی گردید سپس فلز نقره توسط فرآیند پارتینگ از طلا جدا شد و در نهایت، نقره توسط فرآیند سمانتاسیون استخراج گردید. در این روش ، راندمان استخراج 94 % گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات