تهیه و تعیین ویژگی های یک نانو کامپوزیت جدید نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) و بررسی رهایش دارویی آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران

3 استادیار شیمی آلی، گروه مهندسی معدن، موسسه آموزش عالی زرند، زرند، ایران

چکیده

امروزه در پزشکی و دارورسانی از نانوکامپوزیت های پایه پلیمری استفاده می شود در این بین نانوکامپوزیت های غیر سمی، سازگار با محیط زیست و دارای خواص ویژه در رهایش دارو از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. در این تحقیق یک سری نانو کامپوزیت‌های جدید بر پایه پلی -استر با استفاده از نانو ذرات نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) تهیه شده است. ساختار و مورفولوژی این نانو کامپوزیت‌ها با استفاده از طیف‌های FT-IR، XRD، DLS و FE-SEM بررسی شده است. طیف‌های FT-IR تشکیل آلیاژ پلیمری و نانو کامپوزیت را تایید می‌کنند. تصاویر SEM نشان می‌دهند که نانو ذرات نقره در ماتریس پلمیری پخش شده اند. میزان جذب آب و انتشار دارویی این نانو کامپوزیت‌ها بر اساس مقادیر مختلف از نانو ذرات نقره بررسی شد. آلیاژ پلیمری نشاسته - پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) بیشترین مقدار تورم را داشت و همچنین بارگیری و رهایش دارو در نانو کامپوزیت‌ها بطور تقریبی با افزایش مقدار نانو ذرات نقره کاهش یافته است .نانو کامپوزیت جدید هم به دلیل داشتن ذرات نانو نقره که خاصیت ضد میکروبی و دارویی دارد و هم به دلیل رهایش خاص می تواند به عنوان یک حامل موثر دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات