بررسی تاثیر نانوذرات روی خواص روغن‌های روان‌کننده و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجو

چکیده

نانوذرات تاثیر مهمی در بهبود عملکرد روغن موتور به ویژه در کاهش سایش دارد. در این تحقیق، از نانوذرات 2MOS و 3O2Al و 2MnO برای بهبود عملکرد روغن و کاهش سایش استفاده شده است. نانوذرات پس از تهیه با نسبت ­های وزنی مختلف به روغن موتور 40W10SN افزوده شد. آزمون های گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه انجماد و چهارساچمه روی محصول انجام شده و نتایج با روغن بدون نانوذرات مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که افزودن نانوذرات 2MOS و 3O2Al به روغن موتور باعث بهبود عملکرد سایشی آن گردیدکه از بین این دو، 2MOS نتایج بهتری از خود نشان داده است و افزودن نانوذرات 2MnO به روغن، انتقال حرارتی روغن را بهبود داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات