بررسی مکانیسمی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن با استفاده از منحنی های تراوایی نسبی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

2 رئیس دانشکده مهندسی نفت اهواز، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مشکلات حال حاضر که جوامع جهانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، آلودگی محیط‌زیست حاصل از آزادسازی گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. جدا‌سازی و دخیره‌سازی کربن یکی از مطمئن‌ترین راه‌حل‌های کوتاه تا بلند مدت برای کاهش گازهای اسیدی مخاطره‌آمیز تولید شده در صنایع مختلف می‌باشد. هرچند که سفره‌های آب نمک عمیق کاندید مناسبی برای ذخیره‌سازی حجم بالایی از گاز دی ‌اکسید‌کربن می‌باشد، اما مخازن تخلیه شده نفت و گاز نیز می‌توانند گزینه مناسبی برای هم ذخیره گاز و هم روشی مطمئن برای تولید افزون هیدروکربن‌ها باشد. به جهت اینکه یک عملیات ذخیره‌سازی موفقیت‌آمیز باشد، ضرروی است که توان ذخیره‌سازی مخزن، تزریق پذیری، و فاکتور نگهداری آن مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تا کنون مطالعات آزمایشگاهی کمی به‌خصوص روی بحث تزریق‌پذیری مخازن انجام گشته است؛ به طوری که این فاکتور مستقیماً توسط خواص سنگ وسیال مانند تراوایی مطلق و نسبی کنترل می شود. بنابراین، تعیین و اندازه‌گیری منحنی‌های تراوایی نسبی و نقاط انتهایی آن‌ها در فهم خواص جریانی درون محیط متخلخل الزامی می باشد. در اولین بخش این پژوهش، منحنی‌های تراوایی نسبی آب/ دی اکسید‌کربن برای سه نمونه سنگ با تروایی مطلق متفاوت اندازه‌گیری شده است. برای این منظور ارزیابی‌های آزمایشگاهی در بعد مغزه روی سنگ‌های کربناته انجام گرفته است. در ادامه برای تعیین مکانیسم‌های پیش رو در تزریق گاز دی اکسید‌کربن به یک لایه، و همچنین ارزیابی درصد گاز حبس شده، از گاز نیتروژن با همان شرایط اولیه با تقریب بسیار خوبی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات