ارزیابی فنی و اقتصادی و تعیین محدوده بهینه عملیاتی دو نانوغشا تجاری در تصفیه و حذف نیترات یک نمونه آب زیرزمینی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

2 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 هیئت علمی دانکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

5 تحقیق توسعه شرکت اویج فنلاند

چکیده

تعیین محدوده بهینه عملیاتی برای تمامی فرایندها بخصوص فرایندهای غشایی بمنظور تصفیه آب تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های این سامانه ها خواهد داشت. مهمترین عامل عملیاتی که امکان تغییر در آن وجود دارد فشار خوراک ورودی به فرایند تصفیه می باشد. در این مقاله توانایی دو نوع نانوغشا تجاری در کاهش املاح یک نمونه آب زیرزمینی بررسی شده و در ادامه محدوده بهینه عملیاتی برای دو نانوغشا تجاری NF90 و NF270 تعیین شده است. غشاهای استفاده شده ساخت شرکت FILMTEC ایالات متحده بوده و برای تعیین محدوده بهینه از مدل اقتصادی وربرن استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که نانوغشا تجاری NF90 دارای توانایی بالاتری در کاهش املاح از آب بوده (حدود30 درصد بیشتر) و در عوض میزان آب تصفیه شده خروجی از آن تقریبا 50 درصد نانوغشا NF270 می باشد. همچنین محدوده بهینه برای نانوغشا NF90 فشار خوراک 8 بار و برای نانوغشا NF270 فشار خوراک 6 بار می باشد. به علاوه هزینه تولید هر متر مکعب آب در محدوده بهینه 144/0 دلار برای NF90 و 12/0 دلار برای NF270 تخمین زده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات