طراحی و ساخت نانو کامپوزیتهای قابل بازیافت پایه فلزی جهت تصفیه آبهای آلوده شیمیایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر دانشگاه بناب

2 دانشگاه بناب

3 دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک.

4 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این پژوهش تهیه و بررسی قدرت فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه فلزی با روکش آنتی باکتریال به صورت نانوکامپوزیت فسفات نقره/برمید نقره/اکسید روی/ مگنتیت با ساختار شیمیایی ( Fe3O4@ZnO@AgBr@Ag3PO4) می باشد. جهت ارزیابی قدرت تخریبی آلاینده های آلی نظیر تری فلورالین،دیمیتوآت و قرمز کنگو در راستای تصفیه آب های آلوده به مواد شیمیایی از این نانوکامپوزیت هیبریدی استفاده گردید. وجود نانو ذرات فرومغناطیس سبب افزایش جذب نور مرئی، کاهش گاف انرژی و قابلیت جمع آوری این نانوکامپوزیتهای هیبریدی توسط اعمال یک میدان مغناطیسی ساده شده است. نانو کامپوزیت Fe3O4@ZnO@AgBr@Ag3PO4 به ترتیب از روشهای سلو ترمال، هیدرو ترمال و هم رسوبی طی مراحل متوالی تهیه شده و با استفاده از روش های متداول آنالیزی از جمله پراش اشعه ایکس، طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی شناسایی شده اند. با استفاده از طیف سنجی ماوراء بنفش و مرئی خواص فتوکاتالیستی آنها بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان داده اند که نانوساختارهای تهیه شده دارای خواص فتوکاتالیزوری بسیار مناسبی برای حذف آلاینده های آلی می باشند و تا 98 درصد ترکیبات آلی را در بار اول حذف نمودند. همچنبن آزمایشهای مربوط به عملکرد نشان داد که بعد از 4 بار بازیابی، قدرت فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیتهای استفاده شده حدود 90 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها