نویسنده = ���������������� ��������
ابداع روشی کم‌هزینه و دقیق برای خالص‌سازی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی نوترکیب (hEGF)

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-117

سید عباس شجاع الساداتی؛ رسول خلیل زاده؛ جعفر محمدیان؛ وجیهه خانی