نویسنده = ������������ ���������� ��������
حذف کربن دی‌اکسید از گاز دودکش کارخانه سیمان توسط کلینوپتیلولیت طبیعی منطقه سبزوار

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 63-72

زهرا بیگم مختاری حسینی؛ تکتم شنوائی زارع؛ یونس کمالی فر