نویسنده = ������������ ����������������
شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی جداسازی دی اکسید کربن از گاز دودکش توسط غشاء پلیمر طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

حکیمه شریفی فرد؛ پویان رضاپور؛ محمود رضا رحیمی


بررسی تجربی سطح تماس ویژه در بستر آکنده ی دوار ناهمسو

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 251-260

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


مقایسه عملکرد سه نوع توزیع کننده چرخان گوناگون در بستر سیال حبابی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 55-62

محمودرضا رحیمی؛ هجیر کریمی؛ زهرا ضرغامی دهاقانی