نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 137-144

جواد وهابزاده پسیخانی؛ ندا گیلانی؛ آزاده ابراهیمیان پیربازاری