نویسنده = ������������ ��������
مروری بر مطالعه های تزریق آب کم شور در مخزن‌های کربناته و چالش های موجود

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 305-317

شیما ابراهیم زاده؛ علی اکبر سیف کردی؛ شهاب گرامی؛ مصطفی گنجه قزوینی


ارزیابی و بهبود روش اختلاط تماس تعادلی در سامانه های گاز میعانی همراه با مطالعه های موردی از مخازن ایران

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 79-91

محمدهادی پرهام وند؛ شهاب گرامی؛ محمدعلی عمادی؛ احسان مؤمنی