نویسنده = شریعتی، احمد
بررسی فرآیند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

حسن عابدینی؛ احمد شریعتی؛ محمد رضا خسروی نیکو