نویسنده = مجید سعیدی
تولید سوخت زیستی به روش پیرولیز با استفاده از کاتالیست های برپایه زئولیت و چار زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

مجید سعیدی؛ مریم صفری پور؛ ابراهیم بلاغی