نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
مروری بر صمغ کتیرا و استفاده از آن در زیست‌پزشکی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20

مسلم توکل؛ محمد امین محمدی فر